Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

06.11.2014 klo 00.00

Var femte ska skära ner på restaurangbesök

Det är hushåll med lägsta intäkter som har tänkt att minska mest på förbruk, enligt TNS Gallups barometer. Att de låglönades möjligheter att förbruka försämras är en hotbild för servicebranscherna, konstaterar ekonomen Sampsa Hamarila från Servicefacket PAM.

TNS Gallups barometer visar att närmare var femte (19 %) finländare ämnar minska förbruket av hotell- och restaurangtjänster under de kommande sex månaderna. Andelen av finländare som ska skära ner på användning av servicebranschernas tjänster har ökt med ca. en tredjedel (36 %) från förra året.
Av alla som svarade på enkäten anslog 68 procent att de kommer att konsumera tjänster i lika hög grad som tidigare, och 6 procent anslog att de kommar att köpa fler tjänster än tidigare. De som ämnar att skära mest ner på förbruket är de hushåll som har lägsta intäkter. De med lägsta intäkter är också mer än andra bekymrade för en eventuell arbetslöshet.

Sampsa Hamarila från PAM är bekymrad för att tjänstekonsumtion minskas. Barometerns resultater följer enligt honom samma trend som konsumenternas förtroende och hushållningars utgifter till konsumtion: de är sjunkande.

- Att minska förbruket av tjänster är mycket illa för servicebranscherna, och följderna kan vi se i medier som ständigt rapporterar om uppsägningar. För sysselsättningen inom servicebranscherna vore det viktigt att stödja de låglönades köpkraft, de använder nämligen mer av sin tilläggseuro till konsumtion.

Det visar sig att det ligger i finländarnas intresse att förbättra de låglönades ekonomiska situation: enligt barometern tycker tre av fyra (72 %) deltagare att inkomstskillnaderna är för stora i Finland. Av hushåll med bruttoårsinkomst under 85 000 tycker till och med 75 % att inkomstskillnadera är för stora. Hushåll med högre inkomster ställer sig mycket mer positiva til större inkomstskillnader (sebilaga).

TNS Gallup genomförde attraktionsbarometern för PAM i september-oktober 2014. De som svarade på enkäten var tusen finländare i åldern 18–65 år.

 

Nyheter