Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 06.08.2021 klo 12.36

Viktigt att veta ifall arbetsgivaren frågar om coronavaccinationer

Bild: Getty Images

De anställda kan och bör informera om sin vaccineringssituation frivilligt. Arbetsgivaren kan uppmuntra till vaccinering till exempel genom att göra det möjligt att ta vaccinationen under arbetstid. Ingen kan dock tvingas ta vaccinet, berätta om sina vaccinationer eller genomgå test.

PAM har kontaktats gällande huruvida arbetsgivaren kan kräva att en anställd tar vaccinet och huruvida man måste uppge sina vaccinationsuppgifter för arbetsgivaren.

”I Finland är coronavaccinationerna frivilliga för alla. Utgångspunkten är att även en ovaccinerad anställd utför arbete i enlighet med sitt arbetsavtal. I begränsade fall kan det uppstå situationer där en ovaccinerad anställd inte kan utföra alla sina arbetsuppgifter, men jag skulle säga att detta för närvarande är sällsynt inom servicebranschen. Närmast handlar det om anställda inom hälsovårdsbranschen, som vårdar allvarligt sjuka människor”, säger Karoliina Huovila, arbetsvillkorsexpert vid FFC, som fördjupat sig i frågan.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att garantera en hälsosam och säker arbetsmiljö, och ett sätt att genomföra detta är att skydda de anställda med hjälp av vaccin. Enligt den kunskap man har idag eliminerar vaccinationen inte helt risken för att få smittan och sprida den vidare, men den minskar avsevärt virusets spridning från person till person. Arbetet i servicebranscherna är ofta närarbete som utförs bland människor, och en smitta innebär oftast en bred skara exponerade. 

Enligt Huovila vid FFC kan arbetsgivaren uppmuntra till att ta vaccinet exempelvis genom att göra det möjligt att ta vaccinet på arbetstid, utan förlust av inkomst och genom att utnyttja arbetshälsovården. Att det är lätt att ta vaccinet kan enligt henne fungera som en morot.

Om arbetsgivaren frågar om den anställda har fått vaccinet, måste hen berätta detta för arbetsgivaren?
”Ofta är det säkert förnuftigt att frivilligt berätta om man har tagit vaccinet, vilket underlättar hälsosäkerheten på arbetsplatsen. Huruvida man är vaccinerad eller inte är emellertid hälsoinformation som man inte behöver uppge för sin arbetsgivare om man inte vill det. Arbetsgivaren får inte heller tag på vaccinationsuppgifter till exempel via företagshälsovården. Informationen kan fås endast från den anställda själv”, påminner Huovila.

Det får inte heller bli några påföljder för den anställda, även om hen inte tar vaccinet eller berättar om sin vaccinationssituation.
”I ett anställningsförhållande har arbetsgivaren rätt att besluta om frågor i anslutning till arbetets utförande, dvs. vad som görs var och när, samt att övervaka att den anställda följer de givna anvisningarna. Att besluta om coronavaccinationer hör inte till denna arbetsgivarens arbetslednings- eller direktionsrätt”, motiverar Huovila.

Huovila uppmuntrar till att inkludera arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen och företagshälsovården i de diskussioner som förs på arbetsplatsen, för att undvika eventuella ytterligheter.

PAM har fått kännedom om ett fall, där arbetsgivaren har krävt att den anställda vaccinerar sig eller genomgår ett coronatest varje gång före ett arbetsskift inleds.

”Man kan erbjuda testning, men man kan inte tvinga någon till det. Situationen förändras och i fråga om testning är det bra att följa hälsomyndigheternas anvisningar. Personer som är symtomfria testas inte ens nödvändigtvis. Förebyggande skyddsåtgärder på arbetsplatsen, såsom användning av mun- och nässkydd, tillräckliga avstånd och god handhygien är effektiva sätt att bekämpa viruset på arbetsplatsen. Personer som träffar andra människor i sitt arbete bör fortsätta använda skyddsutrustning, i synnerhet mun- och nässkydd, och arbetsgivaren kan förutsätta detta.”

 

Nyheter