Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Förtroendevalda - 18.09.2019 klo 14.28

Vilka råd ger förtroendevalda till andra med förtroendeuppdrag?

Vi frågade erfarna förtroendevalda på PAM vilka tips de har om förtroendeuppdrag.

1. Bästa tipsen för att ta hand om förtroendeuppdraget

2. Vad ska du passa upp för under förtroendeuppdraget

1. Varje människa ska få sin röst hörd. Du kan aldrig överbetona betydelsen av att lyssna. Förtroendeuppdraget är arbete med en arbetstid så ge dig själv tid att lösgöra dig från arbetet. Ge akt på allting – omständigheterna är inte alltid de som berättas för dig. Försök hålla styr på dina känslor – du ska fokusera på frågan fast det ibland kan kännas illa. Någon gång måste du nöja dig med kompromisser. Ta inte frågor personligt. Våga ta emot tack! Är dig själv – det räcker.

2. Var inte en bricka i spelet.

Tuula Tuomalainen, huvudförtroendeman, Andelshandel Hämeenmaa.

1. Bli inte ensam! Bilda nätverk! Utbilda dig! Du får nog mer erfarenhet genom att göra, uppleva och lära dig. Delta i verksamheten på din fackavdelning.

2. Kom ihåg att ibland stanna upp och unna också dig själv tid såväl på arbetsplatsen som på fritiden.

Ville Toivari, huvudförtroendeman, 4T Turva Oy.

1. Var öppen och svara anställda hederligt vilka möjligheter det finns i en viss situation. Lova inte för mycket, stöd anställda och kom senare ihåg att fråga dem hur de känner sig.

2. Var inte kaxig utan fråga vad arbetsgivaren anser och berätta sedan vad du fått veta – då kan ni diskutera i samförstånd. Detta är inte alltid enkelt men jag anser kloka förhandlingar alltid leda till bättre utfall än krigstillstånd.

Kaisa Mäenpää, huvudförrtoendeman, Andelshandel Satakunta.

1. Lyssna. Utred vad det handlar om och vilken lösning som önskas. Be om råd från förbundet. Informera hur ni kan gå vidare i frågan och slutför den.

2. Du ska aldrig underskatta motparten eller tappa fattningen fast frågan inte löses på en gång. Under inga omständigheter ska du underteckna ett avtal förrän du låtit en förbundsombudsman kontrollera det. Försäkra dig likaså alltid att du har arbetstagarens lov att sköta ärendet.

Pentti Kanniainen, huvudförtroendeman, Sodankylän Säästökuoppa Oy.

1. Fast det ibland känns som om du slogs mot väderkvarnar – strid inte. Motivera, förhandla, påverka och försäkra. Låt inget personifieras. En väderkvarn byter nog riktning om den till exempel inser att den kan spara på sjukfrånvaro med små satsningar. Förstå att du inte nödvändigtvis har makt men alltid en chans att påverka. Du är inte i en maktposition eller ledare för dina trupper. Du är din arbetararmés budbärare eller betjänt. Inta denna attityd och buga inför dem du företräder fast du ibland då visar rumpan åt andra parten. Informera aktivt dem du företräder och berätta så öppet som möjligt om frågorna och din situation. Involvera dem då du funderar på något och fattar beslut. För arbetsgivarrepresentanter ska du också öppet berätta om din ställning som företrädare så att de förstår sig på det du gör.

2. Vänd inte ryggen åt dem du företräder fast ni inte alltid kan vara av samma åsikt. Motivera alltid via lagen, avtal och annat konkret då du inte kan vara på samma sida som de du företräder. Sök inte strider för att vinna kriget. Det handlar inte om det. Du ska företräda alla och gruppens intressen får inte köra över individers intressen. Individer kan då ofta lida orimligt och du måste leva med det. Du kan samtidigt företräda både individer och gruppen. Glöm gamla fall då du arbetar med något nytt. De får inte påverka och du kan inte köpslå om olika människors intressen. Varje fall ska behandlas som om det var nytt. Låt ingen fråga personifieras.

Erkki Leitsaro, arbetarskyddsfullmäktig, Veikkaus Oy.

Du förtroendeman?

Förtroendemän företräder anställda på arbetsplatsen och är viktigaste förmånen för PAM-medlemmar. På arbetsplatsen är de experter på anställningsfrågor, ger råd och hjälper anställda samt förhandlar med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktige företräder alla anställda i säkerhets- och hälsofrågor. Anställda väljer bland sig en arbetarskyddsfullmäktig. Enligt lag ska arbetarskyddsfullmäktige väljas på arbetsplatser där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar.

Läs mer om valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige och kandidera till förtroendeman på din arbetsplats!

 

Nyheter