Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 16.12.2020 klo 12.05

Yrken inom servicebranschen värderas - deltidsarbetets stämpel är stark

Betydelsen av kundservicearbete har blivit tydligare än tidigare för fyra av fem finländare under coronapandemin. Detta framgår ur en nyligen genomförd studie beställd av PAM.

I tio år i rad har Servicefacket undersökt finländarnas uppfattningar om de största servicebranscherna och deras attraktionskraft. De granskade branscherna handel, logi och catering samt fastighetsservicesektorn är mer bekanta än tidigare. Av sektorerna är fastighetsservicesektorn minst känd och handeln bäst.

Cirka fyra av fem (83 %) finländare tycker att Covid-19-pandemin har bidragit till att kundserviceanställdas arbete har fått ett bättre anseende i samhället.

Å andra sidan har yrkenas och arbetarnas värde hittills varit stort. Inom de samtliga tre branscherna uppskattar minst fyra av fem finländare verkligen branschens yrken och anställda. Uppskattningen har ökat stadigt sedan 2015.

Föreställningarna folk har av  servicebransherna domineras fortfarande av ett överflöd av deltidsarbete. Den bild man har av handeln samt logi och restaurangbranschen är också starkt förknippat med uppfattningen om arbetets sociala sida. Inom sektorn för fastighetsservice, å andra sidan, anses anställda ha tydliga jobb och ansvarsområden. Flera kopplar våld och sexuella trakasserier till logi- och restaurangbranschen. Inom handeln har uppfattningen att det finns framgångsrika entreprenörer och arbetsgivare inom branschen helt klart försvagats på tio år. För 10 år sedan hade 40 % den bilden, nu 22%.

Uppfattningen att branscherna lockar unga människor har varit en nedåtgående trend i några år. Emellertid har den totala attraktiviteten för handeln (44 %) och fastighetssektorn (27 %) som arbetsgivare ökat sedan ifjol. Logi- och restaurangbranschens attraktivitet är densamma (30 %).

Undersökningen beställd av PAM har utförts av TNS Gallup Oy. Målgruppen för undersökningen var personer i arbetsför ålder (18-65 år). 1126 personer intervjuades. Den statistiska felmarginalen är 2,9 procentenheter i dess riktning. Undersökningen genomfördes med hjälp av en panel av respondenter som använde Internet för dataöverföring.

PAM:s attraktionsbarometer 2020

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

lataa_tiedosto

 

Nyheter