Rekommendera medlemskap till de medarbetare som du representerar - 250 euro kan bli dina!

Om du värvar 10 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) mellan den 1 september och den 31 december 2016 får du ett presentkort hos S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar 5 nya medlemmar får du en belöning:  då är ett presentkort hos S-gruppen värt 100 € ditt!

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du!

Klicka här och rekommendera medlemskap. (på finska.)

Presentkorten skickas hem till dig med posten efter kampanjperiodens slut.

Och det är inte allt! Utöver presentkorten får du pengar till PAMs webbutik. Pengarna omvandlas till poäng som du kan använda till att köpa gåvokort och högklassiga produkter.

Ju flera medarbetare som hör till PAM, desto starkare är de förtroendevaldas ställning. Det lönar sig att rekommendera medlemskapet genast när en ny medarbetare börjar jobba på din arbetsplats. Det lönar sig att rekommendera medlemskap även till sådana medarbetare som har varit anställda länge och som inte ännu är medlemmar i PAM.

Så samlar du poäng:

- för en person som ansluter sig som studentmedlem får du 50 poäng som motsvarar 5 €
- för en person som ansluter som ordinarie medlem får du 100 poäng som motsvarar 10 €
- om du samlar 1 100 poäng under 6 månader, får du 1 000 bonuspoäng dvs. 100 €. Du får ihop 1 100 poäng t.ex. av 11 ordinarie medlemmar och 22 studentmedlemmar eller av en kombination av dessa.

Det lönar sig att rekrytera! Ju fler medlemmar du skaffar desto mer pengar kan du använda i PAM:s nätbutik. Dina poäng gäller 12 månader efter att de har registrerats på ditt poängkonto. Alla PAM-medlemmar inklusive förtroendevalda som rekryterar nya medlemmar belönas på samma sätt. Poängen ska användas under den tid man är medlem i PAM.

Gör så här:

  • Skriv ditt namn och ditt medlemsnummer eller ditt födelsedatum i kolumnen ”medlemskapet rekommenderades av” eller be din kompis som ansluter sig att skriva in dessa uppgifter. Detta är mycket viktigt, eftersom det inte är möjligt att efteråt reda ut anslutningsblanketter som inte kommit fram eller bristfälliga uppgifter om vem som rekommenderat medlemskapet. Om du skickar ett postkort eller e-postmeddelande till din kompis genom webbsidan Rekommendera medlemskap, registreras dina uppgifter automatiskt på anslutningsblanketten.
  • När du vill använda de poäng som du har samlat in, registrera dig och logga in på PAM:s nätbutik. Det är lätt! Logga in här.