Ansvar för människan

Vår omvärld förändras snabbt. Denna förändring är en utmaning för oss alla. Då allt förändras behöver vi människor trygghet och en känsla av rättvist spel.

Politik handlar om att ta hand om gemensamma frågor. Ekonomin finns till för oss människor och därför ska den skötas bra. Vi på PAM vill att i Finland arbetas det efter rättvisa regler i fortsättningen också. Vi vill inte lämna någon i sticket i kampen om rättigheter i arbetslivet. Vi behöver allmänt bindande avtal, stabila och trygga arbetsförhållanden för anställda samt klara och förutsägbara regler för arbetsgivare. Vi måste se till att servicebranscherna har förutsättningar för framgång och möjligheter att även i fortsättningen vara den finländska sektor som sysselsätter mest.

Vi vill inte lämna någon i sticket i kampen om rättigheter i arbetslivet.

Vi vill att alla ska ha en möjlighet att bidra till att utveckla Finland och sitt liv. Vi behöver arbete och arbetstillfällen med löner du klarar dig på. Vi behöver social trygghet och offentliga tjänster som gör det möjligt för oss att göra vårt bästa.

Vi vill att det går bra för Finland. Vi vill att vi serviceanställda kan medverka till att utveckla våra arbetsplatser. Vi vill att vi också kan utvecklas i vårt arbete eftersom produktivitet och konkurrenskraft baserar sig på kompetens, engagemang och tillit. På att alla har samma mål då arbetet omvälvs – skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt välfärd för alla.

Vi vill att vi också kan utvecklas i vårt arbete eftersom produktivitet och konkurrenskraft baserar sig på kompetens, engagemang och tillit.

Vi vill bidra till att skapa ett rättvisare och jämlikare gemensamt Finland. Riktningen måste ändras under nästa valperiod.

Därför behöver vi en ny riktning inför nästa valperiod!

Ta del av våra målsättningar inför riksdagsvalet här!

PAM-medlem och kandidat i riksdagsvalet?

Om du är bägge, synliggör det för andra PAM-medlemmar! Då kan de hitta dig och eventuellt ge dig din röst. PAM publicerar namnen på de PAM-medlemmar som ställer upp i riksdagsvalet här. Genom att fylla i anmälningsblanketten här kan du bidra med dina uppgifter.