Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Strejkens inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa

 

Arbetslöshet

Om arbetslösheten har börjat före strejken, påverkar strejken inte utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning.

Permittering

Om meddelande om permittering har getts innan varslet om strejk, och permitteringen påbörjas innan strejken inleds påverkar inte strejken utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning.

Jämkad dagpenning

De som får jämkad dagpenning och som omfattas av strejken har inte rätt till dagpenning under den tid som strejken pågår. Om de hör till fackförbundet får de strejkbidrag. OBS! Allmänna arbetslöshetskassan YTK är inte ett fackförbund, så till dess medlemmar utbetalas inget strejkbidrag. 

Visstidsanställning

Om en visstidsanställning upphör under strejken betalas arbetslöshetsdagpenning ut efter att anställningsförhållandet upphör (med hänsyn till självrisktiden).

Skyldighet att ta emot arbete under en strejk

Arbetstagaren har ingen skyldighet att ta emot arbete som omfattas av strejk, lockout eller blockad. Om arbetskraftsbyrån erbjuder ett sådant arbete kan arbetstagaren utan att förlora sin rätt till dagpenning neka till det erbjudna arbetet.