Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Hur medlemsavgifter redovisas

Medlemsavgifterna ska redovisas på förbundets konto senast den 15 i följande månad. Referensen ska alltid vara referensen för den månad som lönen avser oberoende av när lönen betalas ut till medlemmen. Om medlemmen får lön fler än en gång i månaden, ska samma referensnummer användas för alla redovisningar för samma månad eller löneperiod.

Förteckningarna med referensnummer skickas till lönekontoret i början av januari. Om medlemsavgiften börjar tas ut mitt under året, skickas referensnumren till lönekontoret inom en månad efter att förbundet har fått avtalet.

 

Två sätt att redovisa

 

  • Medlemsavgifter för enskilda medlemmar redovisas med medlemsspecifika referensnummer. Ingen separat förteckning behöver skickas till förbundet.
  • Medlemsavgifterna för hela företaget redovisas på en gång med företagsspecifika referensnummer. Uppgifter om medlemsavgifterna skickas till förbundet en gång i månaden eller kvartalsvis.

Ändringar i redovisningssättet

 

Kontakta medlemsregistret tatilitykset@pam.fi om du vill ändra redovisningssättet eller har frågor.

Läs mera

+