Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemsavgifter när löneutbetalningen avbryts eller avslutas

Medlemmarna är befriade från medlemsavgift vid avbrott i löneutbetalningen, till exempel vid familjeledighet, studier eller sjukskrivning. Förbundet måste underrättas när löneutbetalningen avslutas för att vi ska vara medvetna om att det inte kommer redovisningar från arbetsgivaren. Anmälan kan göras på blanketten. 

Blankett för avbrott eller avslutande av uttag av medlemsavgift

Työnantajaperinnän keskeytys-/päättymisilmoituslomakeLäs mera

+