Medlemsavgifter när löneutbetalningen avbryts eller avslutas

Medlemmarna är befriade från medlemsavgift vid avbrott i löneutbetalningen, till exempel vid familjeledighet, studier eller sjukskrivning. Förbundet måste underrättas när löneutbetalningen avslutas för att vi ska vara medvetna om att det inte kommer redovisningar från arbetsgivaren. Anmälan kan göras på blanketten. 

Blankett för avbrott eller avslutande av uttag av medlemsavgift