När företagsverksamheten upphör eller ägaren byts

Förbundet ska underrättas när företagsverksamheten upphör eller när företaget får ny ägare. Vi behöver uppgiften för att veta vem det är som redovisar medlemsavgifterna eller för att vara medvetna om att det i fortsättningen inte kommer medlemsavgifter från företaget.

Vi vill också gärna bli underrättade när kontaktinformationen till lönekontoret ändras för att det inte ska uppstå onödiga avbrott i medlemsavgifterna.

Ändringar kan meddelas per e-post till tatilitykset@pam.fi eller per telefon till 020 774 2007.