Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uppgifter om medlemsavgifter till skattemyndigheterna

Fackförbunden är skyldiga att lämna in uppgifter om medlemmarnas medlemsavgifter till skattemyndigheterna.

För att medlemmarnas skatteuppgifter ska vara riktiga är det av största vikt att arbetsgivarna har lämnat in uppgifter om medlemsavgifterna för föregående år till förbundet senast den 15 januari och har redovisat alla medlemsavgifter för föregående år till förbundet i tid.

Uppgifterna ska lämnas in senast den 15 januari.

De arbetsgivare som använder medlemsspecifika referensnummer ska inte lämna in någon separat specificering av medlemsavgifterna.

Läs mera

+