Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uppgifter om medlemsavgifter

Arbetsgivare som redovisar medlemsavgifterna med företagsspecifika referensnummer ska lämna in uppgifter om uttag och redovisning för varje medlem månatligen eller kvartalsvis senast den 15 i den månad som följer efter den månad som uppgifterna gäller.

Elektroniska uppgifter, förbundsnummer 019

Vi vill helst ha uppgifterna i maskinläsbar form. Uppgifterna kan skickas elektroniskt över webben via Tyvi-tjänsten. Närmare information finns på adresserna nedan. Lönekontoret på företagen eller Tyvi-operatörerna kan ge närmare information.

Aditro: www.aditro.fi
OpusCapita: www.tyvi.fi
CGI: www.tyvi-palvelu.fi

Uppgifter i pappersform

Förteckningar kan också lämnas in på företagens egen pappersblanketter.

Följande uppgifter ska framgå tydligt:

  • medlemmarnas namn och personbeteckning
  • belopp och tidpunkt när avgiften tagits ut
  • arbetsgivarens FO-nummer och namn

För att snabba på handläggningen ser vi helst att förteckningen är i alfabetisk ordning utan specifikation av fackavdelning.

Skicka in förteckningen till Servicefacket PAM rf, Medlemsregistret, PB 54, 00531 Helsingfors eller per fax till 020 774 22 75.

Läs mera

+