Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning

Utbildningarna är gratis för medlemmar, se till att utnyttja medlemsförmånen!

Kom och lär dig nytt och bilda nätverk med arbetstagare inom andra servicebranscher. PAM har ett brett utbud utbildningar, allt från kollektivavtalsutbildningar till medieutbildningar. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud via händelsekalendern och anmäl dig till den utbildning som intresserar just dig!

Genom PAMs utbildningar får du hjälp med olika frågor som gäller arbetslivet och med arbetslivskompetens. Du kan delta i utbildningar i din egen region, i webbutbildningar och även utnyttja våra samarbetsparters studieutbud. Läs mer om ämnet på utbildning för medlemmar

PAMs förtroendevalda utbildas för sina uppdrag genom grundkurser, fortsättningskurser och olika fortbildningar.  Läs mer om utbildning för förtroendevalda. 

Vi ordnar även utbildning för chefer. Läs mer om utbildning för chefer. 

Utbildningen är gratis

Den utbildning som PAM ordnar är gratis för medlemmarna. Vi betalar undervisning, servering enligt programmet för kursdagarna, resekostnader och vid behov inkvartering. Vid resande gynnar vi allmänna trafikmedel och samåkning (vi ersätter inte resekostnader under 6 €). Du kommer väl ihåg att meddela om du är förhindrad att delta i utbildningen, annars är vi tvungna att debitera dig för en del av utbildningskostnaderna.

PAM betalar inte resekostnader till utbildningar som ordnas av ABF, KSL och samarbetsläroanstalter.

Anmälan till utbildning

Alla utbildningar som PAM ordnar finns i händelsekalendern. Anmäl dig till en utbildning direkt via händelsekalendern.

Anmälan:
1) Välj den kurs du vill anmäla dig till i PAMs händelsekalender
2) Tryck 'Anmälan'
3) Logga in med bankkoder eller Mobil ID och slutför anmälan.
Efter att du har anmält dig får du ett e-postmeddelande, som bekräftar att din anmälan har nått PAM. Om du inte har fått något meddelande, kontrollera även din skräppost och gör vid behov en ny anmälan. De som valts till utbildningen får ännu ett separat deltagarbrev några veckor före utbildningen. I deltagarbrevet finns bland annat information om praktiska saker och program för utbildningen.