Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uppdragsutbildning för fackavdelningar

Fackavdelningarna kan beställa utbildningar av PAM. PAMs kompetens inom intressebevakning, arbetarskydd och arbetshälsa kan utnyttjas i fackavdelningarnas utbildningar.

Utbildning för direktionsarbete

Vi ordnar utbildning för utveckling av arbetet hos fackavdelningarnas direktioner. Planeringen av utbildningen görs i samarbete med direktionen. Huvudvikten i utbildningen ligger på utveckling av intressebevakningsarbetet och medlemsrekryteringen och på en god kvalitet hos direktionens interna arbete. Ta kontakt med PAM:s regionkontor om ni blev intresserade .
 

Välbefinnande i arbetet -kortutbildning på beställning

PAM har flera utbildare med behörighet att ge kortutbildningen Välbefinnande i arbetet. Välbefinnande i arbetet-kortet är en utbildning som administreras av Arbetarskyddscentralen TTK med syfte att starta utvecklingsprocesser på arbetsplatsen och öka samarbetet. Utbildningen stärker den gemensamma uppfattningen om välbefinnande i arbetet samt strukturerar rollerna och ansvaret inom arbetshälsa på arbetsplatsen. Centrala teman under den dagslånga utbildningen är olika aspekter av välbefinnande i arbetet, i ledarskapet samt arbetsgemenskapens funktion, hälsa och arbetsförmåga. Utbildning som ordnas på beställning av fackavdelningen är gratis (TTK:s materialkostnader och rese-/inkvarteringskostnader för utbildaren faktureras). Fråga mer av kurssekreteraren.

Bekanta dig närmare med fackavdelningarnas uppdragsutbildningar i kursbroschyren. Broschyren läggs upp på webbplatsen i december 2021.

I kursbroschyren finns också anvisningar för att beställa kurser.
Bekanta dig också med utbudet hos:
Arbetarnas Bildningsförbund ABF
- Förbundet för folkbildning KSL

 

Webbutbildning

De webbutbildningar som PAM ordnar är gratis för medlemmarna och du kan studera precis när det passar dig bäst!

För studierna behöver du antingen en dator, pekplatta eller smarttelefon och nätanslutning. Många av våra webbkurser studeras i inlärningsmiljön Vuolearning, som fungerar med alla de enheter som nämns ovan.


Uppdragsspecifik utbildning

PAM stödjer aktivt kunnandet för fackavdelningsaktiva genom att betala uppdragsspecifik utbildning vid Kiljavainstitutet. Om du har en uppgift hos din fackavdelning kan du söka till de uppdragsspecifika utbildningarna. Kiljavainstitutet är en folkhögskola specialiserad på organisationsutbildning med verksamhet i Nurmijärvi och Tammerfors. PAM betalar uppdragsspecifik utbildning genom Kiljavainstitutets allmänna kurser för personer som är verksamma i fackavdelningen. 

Deltagaravgiften i kursen betalas om du har ett organisationsuppdrag i fackavdelningen. Stöd för eventuellt inkomstbortfall betalas i form av kursdagpenning. Din egen fackavdelning kan ersätta resterande del av ett eventuellt inkomstbortfall i form av ett kursstipendium. Säkerställ saken med din egen fackavdelning före kursen.