Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning för förtroendevalda – hur söker man?

Att söka till utbildning
Får man lön under utbildningen?
Ansökan till allmänna kurser vid Kiljava
Instruktioner för arbetsgivaren

Anmälan till utbildningen för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige sker genom att registrera sig som sökande via evenemangskalendern. Ansök främst för utbildningar inom din bransch. Deltagarna kommer att väljas efter att tidsfristen för ansökning löpt ut. 

Om du söker till en grundkurs, kom ihåg att delta i introduktionen innan. 
 

Att söka till utbildning

 • Kom överens med din chef om att gå på utbildning innan du registrerar dig.
 • Anmäl dig sedan som sökande via evenemangskalendern.
 • Se till att arbetsgivarens/chefens kontaktuppgifter är korrekta i ansökan. 
 • Vid registrering kommer ett automatiskt meddelande att skickas till din chef där chefen bes om att godkänna studieledighet för utbildningen samt ange information om utbetalning av inkomstbortfall/lön. Om kursen ordnas i flera delar, beviljas studieledighet för hela utbildningen.
 • Se till att din chef godkänner din ansökan före sista anmälningsdagen. 
 • Kursdeltagare antas efter att anmälningsfristen löpt ut.

När du väl har blivit antagen, får du ett separat bekräftelsemejl cirka tre veckor innan utbildningen börjar. Om du inte ryms med i utbildningen, kontaktar vi dig efter ansökningsfristen. 

Anmäl dig via evenemangskalendern:
1) Välj rätt kurs via PAM:s evenemangskalender.
2) Klicka på 'Anmäl dig' (Ilmoittaudu)
3) Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID oc.h slutför din anmälan. 
 

Får man lön under utbildningen? 

En del av utbildningar för förtroendevalda omfattas av arbetsgivarstöd, i vilket fall din arbetsgivare betalar ersättning för inkomstbortfall motsvarande din lön. Utbildningar som stöds av arbetsgivare 2021 finns här. Listan kommer att kompletteras efter slutförda förhandlingar med Palta. 

Om din arbetsgivare inte betalar ersättning för inkomstbortfall (lön) för utbildningen, kommer PAM att stöda ditt deltagande i utbildningen. Utbildningsstödet beror på utbildningen och ditt förtroendeuppdrag. Be din arbetsgivare fylla i din nettolön på intyget över inkomstbortfall. Du kan ladda ner intyget här. Mer detaljerade instruktioner sänds i samband med inbjudan till utbildningen. 

Pappersansökningar till allmänna kurser vid Kiljavainstitutet

Du kan alltid anmäla dig till allmänna kurser och utbildningar vid Kiljava via PAM:s kurssekreterare (kurssisihteeri(at) pam.fi). När du ansöker, bör du också fylla i en kursansökan. Kurserna i Kiljava finns på adressen: www.kio.fi
 

Instruktioner för arbetsgivaren

En förtroendevalds studieledighet godkänns av arbetsgivarens representant. Oftast den egna närmaste chefen eller personalchefen. Du kan skriva ut alla instruktioner för den som godkänner ledigheten här (på finska). 

Guide to registration for employer supported courses here in english.

Registreringsprocessen: 

 • Förtroendevald diskuterar med sin arbetsgivare om kursen/utbildningen hen vill delta i. 
 • Förtroendevald registrerar sig för utbildningen via PAM:s webbplats och anger namn och e-postadress på sin chef (namn på arbetsgivarens representant som godkänner anmälningen). Arbetstagaren är ansvarig för uppgifternas riktighet. 
 • Arbetsgivarrepresentanten får ett e-postmeddelande. I rubriken anges vilken utbildning den anställda har anmält sig till. 
 • Arbetsgivaren beviljar via länken: 
  • studieledighet för hela kursen och betalar för inkomstbortfall ELLER 
  • studieledighet för hela kursen, men betalar inte för inkomstbortfall. 
 • Om arbetsgivaren inte godkänner något av alternativen, dvs. ger inte sitt samtycke till deltagande, kommer utbildningen inte att bekräftas via länken. Ärendet klargörs ytterligare vid behov. 

Frågor? Skicka gärna ett meddelande: kurssisihteeri(at)pam.fi.