Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ofta ställda frågor och svar

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna om utbildning av förtroendemän. Om du inte hittar svaret kan du skicka ett meddelande till kurssekreteraren.

Före kursen:

VEM RIKTAR SIG FÖRTROENDEMANNAUTBILDNINGEN TILL?
HUR SÖKER JAG TILL FÖRTROENDEMANNAUTBILDNINGEN?
KAN JAG DELTA I UTBILDNING PÅ VILKEN ORT JAG VILL?
KAN JAG DELTA I VILKEN DEL 1 OCH 2 SOM JAG VILL AV GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSKURSEN?
OM JAG INTE BLIR VALD TILL KURSEN?
VEM BESTÄLLER OCH BETALAR RESOR; INKVARTERING OCH PÅ VILKA GRUNDER?
KAN JAG BO I ENKELRUM?
HUR KAN JAG AVTALA OM SAMÅKNING MED PERSONER SOM KOMMER FRÅN SAMMA OMRÅDE?
OM ARBETSGIVAREN INTE BETALAR LÖN (INKOMSTBORTFALL) UNDER KURSEN?
OM ARBETSGIVAREN INTE LÅTER MIG DELTA I KURSEN (INTE BEVILJAR STUDIELEDIGHET)?
VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN?
KAN JAG RESA MED TAXI TILL KURSEN?
KAN JAG RESA MED FLYG TILL KURSEN?
HUR SÖKER JAG TILL KILJAVAINSTITUTETS KURSER OCH FÖR VEM ÄR KURSERNA AVSEDDA?
KAN JAG ÄNDRA REDAN BESTÄLLDA RESEBILJETTER?
HUR SÖKER JAG TILL KSL:S KURSER OCH BETALAR PAM KURSEN OCH KOSTNADERNA FÖR KURSTIDEN?
KAN JAG ANNULLERA DELTAGANDET I KURSEN?

Under kursen:

NÄR BÖRJAR KURSERNA?
OM JAG BLIR SJUK UNDER KURSEN?
OM JAG RÅKAR UT FÖR ETT OLYKSFALL UNDER KURSEN?
KAN JAG SKÖTA EGNA ÄRENDEN UNDER KURSEN?
KAN JAG UTEBLI FRÅN KURSMIDDAGEN?
BETALAR PAM PARKERINGSAVGIFT UNDER KURSEN?

Efter kursen:

NÄR SKA JAG GÖRA EN RESERÄKNING EFTER KURSEN?
NÄR KAN JAG LÄMNA RESPONS OM KURSEN?
FÅR JAG DAGPENNING FÖR KURSTIDEN?
BETALAS KOSTNADERNA FÖR RESOR ÄVEN OM JAG TAPPAT BORT KVITTOT?

VEM RIKTAR SIG FÖRTROENDEMANNAUTBILDNINGEN TILL?

Utbildningen är avsedd för alla förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige (även ersättare) samt för skyddsombud.HUR SÖKER JAG TILL FÖRTROENDEMANNAUTBILDNINGEN?

Ansökan till utbildningar görs via händelsekalendern

Anmälan:
1) Välj den kurs du vill anmäla dig till i PAMs händelsekalender
2) Tryck 'Anmälan'
3) Logga in med bankkoder eller Mobil ID och slutför anmälan.

Läs mer om att söka till utbildningarna här. 
 


KAN JAG DELTA I UTBILDNING PÅ VILKEN ORT JAG VILL?

Grundkurser ordnas på flera orter.
Syftet är att i första hand delta i grundkurs/fortsättningskurs på den egna orten. Om det på den egna orten inte ordnas en lämplig utbildning eller inte finns en lämplig tidpunkt, kan du också anmäla dig till utbildningar som ordnas på andra orter.
 

KAN JAG DELTA I VILKEN DEL 1 OCH 2 SOM JAG VILL AV GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSKURSEN?

Kursens delar utgör alltid en helhet och tidtabellen och innehållet för kursen kan variera, därför avläggs kursen alltid som en kurshelhet.

 

OM JAG INTE BLIR VALD TILL KURSEN?

Ibland har kurserna fler sökande än det finns platser i kursen. Då är vi tvungna att göra en gallring och vi meddelar så snart som möjligt, om du inte blir vald. Försäkra dig också om att din ansökan till kursen är i ordning och att anmälan om förtroendeuppdraget har gjorts till PAM. På det här viset underlättar du och påskyndar processen. Du kan anmäla ditt förtroendeuppdrag här.


VEM BESTÄLLER OCH BETALAR RESOR; INKVARTERING OCH PÅ VILKA GRUNDER?

Man beställer resorna själv enligt de anvisningar som anges i kursbrevet. Fakturan för beställningen kommer direkt till PAM. Beställ resorna så snart du fått ditt kursbrev. Kurssekreteraren beställer inkvartering för dem som har lång resväg om det behövs. Uppge alltid behov av inkvartering i samband med din anmälan. PAM betalar inkvarteringen och resorna till kursen ersätts enligt PAMs resereglemente. Vid ersättning av resekostnader gynnar vi offentliga trafikmedel och samåkning. Till personer som reser ensamma med egen bil till kursplatsen betalas i ersättning hälften av kilometerersättningen enligt statens resereglemente, eventuella parkeringsavgifter ersätts inte. Om minst en annan kursdeltagare reser med samma bil, betalas kilometerersättningen i sin helhet och dessutom betalas eventuella parkeringsavgifter om det inte finns avgiftsfria parkeringsplatser.

 

KAN JAG BO I ENKELRUM?

Du kan få enkelrum endast av hälsomässiga skäl. En separat redogörelse över sådana skäl ska alltid inlämnas till kurssekreteraren för kursen i fråga. Det är också möjligt att få enkelrum på egen bekostnad, genom att betala skillnaden mellan rumsprisen (dubbelrum och enkelrum) om det finns rum på hotellet.


HUR KAN JAG AVTALA OM SAMÅKNING MED PERSONER SOM KOMMER FRÅN SAMMA OMRÅDE?

I förteckningen över deltagare som finns i kursbrevet kan du se namnen på deltagarna från samma ort. Bredvid namnen finns telefonnumret om kursdeltagaren har gett sitt tillstånd till delning av kontaktuppgifter för samåkning.


OM ARBETSGIVAREN INTE BETALAR LÖN (INKOMSTBORTFALL) UNDER KURSEN?

I regel omfattas grundkurserna av arbetsgivarstöd. Arbetsgivarstöd för alla branscher och anvisningar för den arbetsgivarrepresentant som godkänner kursen finns här. Undantag är antalet dagar för arbetsgivarstödet, meddela därför eventuellt inkomstbortfall i kursansökan. Efter kursen ska du fylla i ett intyg om nettoinkomstbortfall för kursdeltagare. Intyget finns här och det ska bifogas till reseräkningen. PAM betalar förlusten av inkomster enligt dina nettolön i form av kursbidrag och stipendium. År 2021 kommer beloppet inte att överstiga 79,20 euro per kursdag.


OM ARBETSGIVAREN INTE LÅTER MIG DELTA I KURSEN (INTE BEVILJAR STUDIELEDIGHET)?

Arbetsgivaren kan med grundad anledning flytta deltagandet i kursen. Deltagandet kan dock i regel flyttas endast en gång. Se mer i kollektivavtalet eller utbildningsavtalet för din egen bransch.

 

VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN?

I kursbrevet anges kursplatsen och eventuell inkvarteringsplats. Du kan bekanta dig med kursplatsen i förväg via kursplatsens webbsidor. Kurserna är dock en gemensam aktivitet och alla får komma precis som de är.


KAN JAG RESA MED TAXI TILL KURSEN?

Avtala alltid om användning av taxi med kurssekreteraren. Vi ersätter inte taxiresor, som inte är avtalade i förväg. Vi försöker ordna kurserna så att det finns förnuftiga vägar att ta sig dit och så att ingen taxi behövs.


KAN JAG RESA MED FLYG TILL KURSEN?

För resor till kursen används i första hand tåg eller någon annan kollektivtrafik. Flyg och resor med taxi kräver alltid kursspecifikt specialtillstånd. Flygresor avtalas med utbildningschefen, kontakta därför kurssekreteraren i så god tid som möjligt per e-post.


HUR SÖKER JAG TILL KILJAVAINSTITUTETS KURSER OCH FÖR VEM ÄR KURSERNA AVSEDDA?

Till Kiljavainstitutets Allmänna kurser (finns inte i PAM:s kurskalender) ska det fyllas i en kursansökan, som skickas till PAM. Vi kontrollerar ansökan och skickar den till Kiljavainstitutet. Kiljavainstitutets egen kurssekreterare sköter kursarrangemangen. I egenskap av förtroendevald kan du delta i maximalt en kurs per år, utöver PAMS egna uppdagskurser.


KAN JAG ÄNDRA REDAN BESTÄLLDA RESEBILJETTER?

Resebiljetter beställs i regel via resebyrån och vid behov av ändringar kan du kontakta resebyrån. Om du får förhinder att delta i kursen ska du också komma ihåg att avboka dina resebiljetter.

HUR SÖKER JAG TILL KSL:S KURSER OCH BETALAR PAM KURSEN OCH KOSTNADERNA FÖR KURSTIDEN?

För kurser som KSL ordnar betalar PAM kursavgiften, om du är målgrupp för kursen, men inga andra kostnader. Anmälan görs direkt till KSL www.ksl.fi.

 

KAN JAG ANNULLERA DELTAGANDET I KURSEN?

Om du får förhinder och inte kan delta i kursen ska du meddela kurssekreteraren så fort som möjligt. För oannullerad frånvaro är vi tvungna att fakturera en del av kurskostnaderna.

 

Under kursen:

NÄR BÖRJAR KURSERNA?

Kontrollera när kursen börjar i kursbrevet. I allmänhet börjar kursen mellan klockan 9 och 11 den första dagen.


OM JAG BLIR SJUK UNDER KURSEN?

Meddela kurssekreteraren eller kursledaren genast.


OM JAG RÅKAR UT FÖR ETT OLYCKSFALL UNDER KURSEN?

Kursdeltagarna är försäkrade i TURVA. Meddela kursledaren genast det inträffat en olycka. PAM har också tecknat en reseförsäkring för fritiden för sina förtroendevalda. Bekanta dig här (på finska)! Observera att anmälan om förtroendeuppdrag till PAM ska vara gjord. 


KAN JAG SKÖTA EGNA ÄRENDEN UNDER KURSEN?

Kursen har närvaroplikt och reservera därför kursen endast för utbildning.


KAN JAG UTEBLI FRÅN KURSMIDDAGEN?

Middagarna är ett bra tillfälle att anpassa sig till gruppen och bilda nätverk, försök därför alltid att närvara även vid middagarna. Det är viktigt att bilda nätverk med andra förtroendevalda.


BETALAR PAM PARKERINGSAVGIFT UNDER KURSEN?

PAM betalar parkeringsavgiften endast mot kvitto av chauffören för dem som samåker.

 

Efter kursen:

NÄR SKA JAG GÖRA EN RESERÄKNING EFTER KURSEN?

Gör reseräkning för de kostnader som du har betalat senast 2–3 veckor efter kursen är slut. Reseräkningarna behandlas i den ordning de inkommer.


NÄR KAN JAG LÄMNA RESPONS OM KURSEN?

Kursresponsen ges elektroniskt och efter kursen är slut får du en länk per e-post, där du kan besvara enkäten. Du kan också ge respons direkt till kursledaren redan under kursen. Vi tar gärna emot all respons och utvecklar kontinuerligt våra utbildningar.


FÅR JAG DAGPENNING FÖR KURSTIDEN?
Ingen dagpenning betalas för kursdygnen. Kursdeltagare som har lång resväg kan dock ha rätt till resedagpenning, om avfärden till kursen sker redan dagen före kursen.
 


BETALAS KOSTNADERNA FÖR RESOR ÄVEN OM JAG TAPPAT BORT KVITTOT?

Tyvärr kan vi av bokföringsskäl inte betala ersättningar utan kvitto.