Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Allmänt om permittering

Uppdaterad: 02.04.2020

Vänligen notera tillfälliga ändringar gällande permitteringar som nu är i kraft i kollektivavtalen. Läs mer här. 

Vad?
Permittering innebär att arbetsgivaren beslutar tillfälligt avbryta arbetet och lönebetalningen. Anställningen förblir i övrigt i kraft.

När?
Anställda kan permitteras antingen när arbetsgivaren har en lagenlig ekonomisk eller produktionsorsak att säga upp folk eller när arbetet eller förutsättningarna att erbjuda arbete minskat tillfälligt, enligt uppskattning för högst 90 dagar.

Hur?
Anställda kan permitteras antingen för viss tid eller tills vidare. Arbetet kan avbrytas helt eller så kan arbetstiden förkortas.

Annat?
Före permitteringen ska samarbetsförhandlingar föras på företag med fler än 20 anställda. Också små arbetsgivare har en skyldighet att ge förhandsinformation och höra de anställda.
Ett permitteringsmeddelande ska ges senast 14 dagar innan permitteringen börjar.
Visstidsanställda kan permitteras endast om de är vikarier för en person som kunde permitteras.
Det ska meddelas att permitteringen tar slut sju dagar innan arbetet återupptas. Permittering på viss tid tar slut på den angivna dagen.
Arbetstagarföreträdare har samma skydd som i samband med uppsägning.

 

Medlemsförmåner