Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Alterneringsersättning

Uppdaterad: 28.01.2021

Om du vill vara alterneringsledig måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Ett villkor är att arbetstiden har varit minst 75 procent av arbetstiden för heltidsanställning. För den lediga tiden betalar arbetslöshetskassan ut alterneringsersättning.

Villkor för alterneringsersättning

  1. Du måste komma överens om alterneringsledigheten med arbetsgivaren.
  2. Anställningen ska på pågått i minst 13 månader utan avbrott och ha varit anställning på heltid.
  3. Du måste ha en arbetshistoria på minst 20 år. Familjeledigheter och arbete som företagare räknas in.

Alterneringsledigheten ska pågå 90 - 180  dagar. Altenerinsledigheten ska tas ut i en period.

Alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du hade haft rätt att få vid arbetslöshet. Ersättningen räknas ut på löneinkomsterna för minst 52 veckor före ledigheten. Varken barnförhöjningar eller förhöjd förtjänstdel enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas in i ersättningen.

Du har inte rätt att få alterneringsersättning om du 

  • får lön eller semesterlön av din arbetsgivare
  • du har heltidsarbete i mer än två veckor för någon annan arbetsgivare eller är företagare på heltid
  • får förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  • får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning, specialvårdspenning eller du har beviljats ledighet på grund av graviditet, förlossning eller vård av barn
  • fullgör beväringstjänst eller civiltjänstgöring.

Läs mer

Medlemsförmåner