Redigerat: 14.03.2016 - 12:32

Nyckelord: Arbetsliv, Inkomst, A-kassa

Alterneringsersättning

Om du vill vara alterneringsledig måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Ett villkor är att arbetstiden har varit minst 75 procent av arbetstiden för heltidsanställning. För den lediga tiden betalar arbetslöshetskassan ut alterneringsersättning.

Villkor för alterneringsersättning

  1. Du måste komma överens om alterneringsledigheten med arbetsgivaren.
  2. Anställningen ska på pågått i minst 13 månader utan avbrott och ha varit anställning på heltid.
  3. Du måste ha en arbetshistoria på minst tio år. Familjeledigheter och arbete som företagare räknas in.

Alterneringsledigheten ska pågå i minst 90 dagar utan avbrott och får vara sammanlagt 359 dagar. Du kan dela upp ledigheten i perioder på 90 dagar. Observera att du måste komma överens om det i förväg med arbetsgivaren i alterneringsavtalet. Det går att komma överens om förlängning under alterneringsledigheten, men det måste göras senast två månader innan ledigheten tar slut. 

Alterneringsledighet måste tas ut helt och hållet inom loppet av två år. Du har rätt att återgå i ditt tidigare arbete eller ett jämförbart arbete. 

Alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du hade haft rätt att få vid arbetslöshet. Ersättningen räknas ut på löneinkomsterna för minst 52 veckor före ledigheten. Varken barnförhöjningar eller förhöjd förtjänstdel enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas in i ersättningen. Ersättningen är 80 procent av arbetslöshetsdagpenningen om du har arbetat i minst 25 år.

Du har inte rätt att få alterneringsersättning om du 

  • får lön eller semesterlön av din arbetsgivare
  • du har heltidsarbete i mer än två veckor för någon annan arbetsgivare eller är företagare på heltid
  • får förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  • får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning, specialvårdspenning eller du har beviljats ledighet på grund av graviditet, förlossning eller vård av barn
  • fullgör beväringstjänst eller civiltjänstgöring.

Tillhörande information