Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ändringar i kollektivavtal på grund av coronavirusepidemin

Uppdaterad: 27.01.2022

På grund av coronavirusepidemin har situationen ändrats snabbt inom servicebranscherna och samhället i allmänhet. PAM har avtalade med arbetsgivarförbund om tillfälliga ändringar i kollektivavtal för att klara av situationen. Merparten av ändringarna utgår senast 31.12.2020. Däremot fortsätter återanställningsskyldigheten för arbetstagare som sagts upp att påverka. 

Under våren 2020 avtalades om att ändringarna fortgår att gälla fram till sommaren, men de fick en fortsättning fram till år 2020 slut. Riksdagen fattade likaså beslut om ändringar i arbetslagstiftningen samt arbetslöshetsskyddet. Du hittar information om ändringar i lagstiftningen  här. 

Då de temporära ändringarna utgår, kan du kontrollera villkoren för anställningen i kollektivavtalet här. 

Genom att klicka på avtalsområdet kan du kontrollera ifall att temporära ändringar gäller eller ifall att sändringar i kollektivavtalen tillämpas till följd av coronapandemin. 

Avtalsbranscher 

Handel

Tillfälliga ändringar i kollektivavtalet gäller inte inom handeln.

Skyldighet att återanställa en uppsagd arbetstagare inverkar fortfarande. Den förlängda återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster 

 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen.

Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker

 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.

 

Kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.

 

Kollektivavtalen för skidcenter och programservice

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.
 

Fastighetstjänstebranschen

Ändringarna som är överenskomna i kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen på grund av den exceptionella situationen har utgått 31.5.2020. Inom branschen tillämpas avvikelser som gjorts i lagstiftningen till följd av coronapandemin som anges här och till övriga delar bestämmelser i kollektivavtalet (här).

 

Kollektivavtalet för biografer samt kollektivavtalet för flyttservicebranschen

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalen har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 


Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalet har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 
 

Övriga kollektivavatal

  • Kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen
  • Kollektivavtalet för bingoanställda
  • Kollektivavtalet för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen 
  • Kollektivavtalet för golfbranschen 
  • Kollektivavtalet för bevakningsbranschen 
  • Kollektivavtalet för tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare på Finlands Nationalopera och Nationalbalett 

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalen har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Medlemsförmåner