Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Ansökning om ålderspension

Du kan ansöka om ålderspension genom din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst. Om du inte är säker på i vilken pensionsanstalt du är försäkrad, kan du ta reda på det på webbplatsen Arbetspension.fi. https://www.tyoelake.fi/sv/

Ta kontakt med din pensionsanstalt då du har frågor om ditt arbetspensionsutdrag, om din framtida pension eller hur man ansöker om pension.

Om din pensionsanstalt inte har en e-tjänst för pensionsansökan, kan du använda en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).