Redigerat: 04.01.2019 - 15:15

Nyckelord: Medlemskap

Anvisningar för anslutningskortet

Anvisningarna gäller ifyllnaden av den elektroniska anmälningsblanketten.

Anslutningsblankett: Fylls i av ny medlem i PAM.               

Vem kan gå med i PAM?

Alla löntagare inom privata servicebranscher kan bli medlemmar i Servicefacket PAM och arbetslöshetskassan, även chefer. Även yrkesutövare eller företagare som endast sysselsätter sig själva kan gå med i förbundet. Dessutom kan de som studerar till ett yrke inom servicebranscherna gå med i PAM.

Man kan gå med om man har ett pågående anställningsförhållande som man får löneinkomst för. En person som är arbetslös eller har en period utan lön kan inte gå med i förbundet eller arbetslöshetskassan. Perioder utan lön är exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier (då kan man bli studentmedlem).

Medlemsnummer och medlemskort

Om du anger ditt telefonnummer när du ansluter dig får du ett sms från PAM med ett medlemsnummer efter att medlemsuppgifterna har registrerats i medlemsregistret. Du får också ett mobilt medlemskort för att bevisa ditt medlemskap. Alla som går med får brevet ”Välkommen som medlem” hem i posten, där medlemsnumret står. Ett medlemskort i plast kan du vid behov beställa via den elektroniska medlemsservicen.

I PAMs elektroniska medlemsservice kan du på ett smidigt sätt hantera många ärenden som har med medlemskapet att göra på nätet. Användarnamnet i medlemsservicen är ditt medlemsnummer. Lösenordet första gången du loggar in är ditt födelsedatum i formatet DDMMÅÅÅÅ.

När inleds medlemskapet?

Enligt arbetslöshetskassans regler inleds medlemskapet den dag du har betalat medlemsavgiften, dock tidigast den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap har kommit in till förbundet och arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassans stadgar hittar du här

Om du anger ditt telefonnummer när du ansluter dig får du ett bekräftelse-sms från PAM direkt efter att medlemsuppgifterna har registrerats i medlemsregistret. I sms:et hittar du också ditt medlemsnummer. Du får också brevet ”Välkommen som medlem” som bekräftelse på att du anslutit dig och ett medlemsnummer via vanlig post. Se dock till att du har betalat medlemsavgiften från och med anslutningsdatumet, eftersom det först är efter det som ditt medlemskap är giltigt.

Hur byter jag från ett annat förbund och en annan arbetslöshetskassa till PAM?

Kryssa i ”jag befullmäktigar” om du vill ge PAM fullmakt att säga upp ditt medlemskap i ditt tidigare förbund/arbetslöshetskassa. Då behöver du inte själv meddela ditt tidigare förbund om att du har gått över till PAM, utan förbunden hanterar bytet sinsemellan.

Innan du övergår till att bli medlem i PAM bör du se till att du har betalat medlemsavgiften till ditt förra förbund samt avgiften till arbetslöshetskassan fram till bytesdatumet. Då sker bytet utan att det blir något avbrott i medlemskapet.

När det gäller medlemskap i arbetslöshetskassan ska bytet till PAMs arbetslöshetskassa ske inom 30 dagar, så att arbetsvillkoret som gör att du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning behålls. Enligt lagen om arbetslöshetskassor kan man bara vara medlem i en arbetslöshetskassa åt gången.

Hur gör jag om jag har flera anställningar?

Om du har flera anställningar fyller du i uppgifter om din huvudsyssla på anslutningsblanketten. När ditt medlemskap är registrerat i PAMs medlemsregister och du har fått ett medlemsnummer lägger du till uppgifter om övriga anställningar i PAMs elektroniska medlemsservice. Användarnamnet är ditt medlemsnummer och första gången du loggar in är lösenordet ditt födelsedatum i formatet DDMMÅÅÅÅ.

Medlemsavgift ska betalas för alla anställningsförhållanden på det sätt som anges i stadgarna för att arbetslöshetsskyddet ska gälla alla anställningar.

Hur gör jag om jag har en visstidsanställning?

Efter att ditt medlemskap är registrerat i PAMs medlemsregister och du har fått ett medlemsnummer anger du slutdatumet för visstidsanställningen i PAMs elektroniska medlemsservice. Första gången du loggar in är användarnamnet ditt medlemsnummer och lösenordet är ditt födelsedatum i formatet DDMMÅÅÅÅ. 

Hur gör jag om jag är företagare eller har en ledande position?

Om du äger nedan angivna andelar i ditt eget arbetsgivarbolag eller i övrigt uppfyller kriterierna för företagare betraktas du huvudsakligen som företagare vad arbetslöshetsskyddet beträffar. Då har du inte nödvändigtvis rätt till samma dagpenning från a-kassan.

En person betraktas som företagare om hen:

  • är försäkringsskyldig enligt FöPL eller LFöPL eller
  • omfattas av en annan lagstadgad pensionsförsäkring och 
    • innehar en ledande position i bolaget, som hen har minst 15 procent av aktiekapitalet i eller som hens familjemedlemmar eller hen tillsammans med familjemedlemmarna har minst 30 procent av aktiekapitalet i (av rösträtten)
    • som arbetar i företaget utan att inneha en ledande position, som hen själv eller som hens familjemedlemmar eller hen tillsammans med familjemedlemmarna har minst 50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten till följd av aktieinnehavet i eller motsvarande bestämmanderätt.

Som företagare betraktas också familjemedlemmar som arbetar för en ansvarig bolagsman för företaget och familjemedlemmarna till en firmainnehavare.

Verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande betraktas som en person i ledande position. Som familjemedlemmar betraktas en äkta make eller maka eller sambo samt en släkting till företagaren i direkt uppstigande eller nedstigande led som bor i samma hushåll.

Hur gör jag om jag är yrkesutövare eller företagare?

Personer som sysselsätter sig själva som yrkesutövare eller företagare kan bli företagsmedlemmar i förbundet, men kan inte vara med i servicebranschernas arbetslöshetskassa. De betalar medlemsavgiften utifrån den förvärvsinkomst som ligger till grund för pensionsförsäkringspremien.

Hur stor är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften till förbundet och arbetslöshetskassan är 1,5 procent av bruttolönen. Fullmäktige bekräftar medlemsavgiftsbeloppet årligen. För medlemsavgiften får du tillgång till alla förbundets och arbetslöshetskassans tjänster och medlemsförmåner.

Medlemsavgift till förbundet och arbetslöshetskassan betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar. Om du har flera anställningsförhållanden betalar du medlemsavgift för samtliga, så att arbetslöshetsskyddet gäller för allt ditt arbete. Medlemsavgift betalas också för deltidsarbete och arbete som du utför då du får jämkad arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan drar av medlemsavgiften från dagpenning och förmåner som betalas ut. Medlemsavgift ska även betalas när du arbetar vid sidan av studierna.

Det lättaste sättet att betala medlemsavgiften?

Det smidigaste sättet att hantera medlemsavgiften är att komma överens med arbetsgivaren om att de drar av medlemsavgiften från din lön och överför den till PAM. Arbetsgivaren kan börja dra medlemsavgiften från lönen efter att du har ingått ett avtal om inkassering av fackföreningsavgifter med arbetsgivaren. Kom ihåg att kontrollera på varje löneutdrag att det står fackföreningsavgift vid ett av beloppen.

Om du kryssar i "Arbetsgivaren drar av medlemsavgiften” skickar PAM inkasseringsavtalet till löneberäkningen/arbetsgivaren för att påbörja inkassering av medlemsavgiften. Om inkasseringen inte kan påbörjas direkt på grund av exempelvis löneutbetalningsperioderna får du en giroblankett från förbundet. Med den kontoöverföringen betalar du själv för tidsperioden mellan anslutningen och det datum då medlemsavgiften dras från din lön. Om du av någon anledning inte betalar för den perioden påbörjas ditt medlemskap först från och med den löneperiod då den automatiska inkasseringen har startat. Du kontrollerar att den har startat på ditt löneutdrag: kontrollera att det står fackföreningsavgift vid ett av beloppen.

Om ditt anställningsförhållande upphör men inom kort påbörjas på nytt hos samma arbetsgivare ska du kontakta löneutbetalningen och se till att inkasseringen av medlemsavgiften fortsätter.

Om du vill eller tvingas upphöra med den automatiska inkasseringen av medlemsavgiften meddelar du förbundet detta, exempelvis via formuläret ”Fråga om medlemskapet” på PAMs webbplats (https://www.pam.fi/sv/medlemskap.html) Efter det ska du själv se till att medlemsavgiften betalas vid varje löneutbetalning.

Vad gör jag om jag inte vill att avgiften ska dras automatiskt?

Om du betalar medlemsavgiften själv kryssar du i ”Jag betalar medlemsavgiften själv” (PAM skickar referensnummer för betalningen av medlemsavgiften)”. Det lättaste sättet att betala själv är via e-faktura. Det aktiverar du via din nätbank. Då får du automatiskt en e-faktura med rätt referensnummer från PAM till din nätbank varje månad. Beloppet på fakturan är alltid detsamma som medlemsavgiften som betalats föregående månad. Det beloppet kan du ändra innan du bekräftar fakturan i din nätbank, om din lön för månaden skiljer sig från föregående månad.

Om du inte vill använda e-faktura skickar PAM ut referensnummer för varje månad. När du betalar medlemsavgiften i PAMs elektroniska medlemsservice i samband med en löneutbetalning lägger systemet automatiskt till rätt referensnummer enligt den löneperiod du angett. Användarnamnet till medlemsservice är ditt medlemsnummer. Lösenordet första gången du loggar in är ditt födelsedatum i formatet DDMMÅÅÅÅ.

Om du betalar medlemsavgiften via din egen nätbank i samband med en löneutbetalning måste du själv skriva in referensnumret för den aktuella månaden vid betalningen.

Vad händer om jag byter arbetsplats?

Uppdatera uppgifterna om arbetsplats i PAMs elektroniska medlemsservice. Inloggning i tjänsten sker med medlemsnumret. Om din arbetsgivare drar medlemsavgiften från din lön automatiskt måste du även ingå ett nytt avtal om inkassering med den nya arbetsgivaren, så att den automatiska inkasseringen av medlemsavgiften fortsätter.

Vad händer om jag går på ledighet utan lön?

Under perioder utan lön behöver du inte betala medlemsavgift. Anmäl eventuella perioder utan lön, som exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier via den elektroniska medlemsservicen. Inloggning i tjänsten sker med medlemsnumret. Genom att anmäla i god tid undviker du onödiga påminnelser om betalning av medlemsavgiften och inkassobrev.

Hur håller jag mina medlemsuppgifter uppdaterade?

Uppdatera dina kontaktuppgifter eller uppgifter om arbetsplats i PAMs elektroniska medlemsservice. Du loggar in med ditt medlemsnummer. Glöm inte heller att anmäla eventuella perioder utan lön (exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier) i den elektroniska tjänsten, eftersom du inte behöver betala någon medlemsavgift för dessa perioder. Genom att anmäla i god tid undviker du onödiga påminnelser om betalning av medlemsavgiften och inkassobrev.

De personliga uppgifterna uppdateras genom PAMs elektroniska medlemsservice. Du loggar in i servicen med ditt medlemsnummer som du får på SMS genast efter att dina medlemsuppgifter är registrerade hos oss. Om mobilnummer inte har meddelats, hittar du medlemsnumret på medlemskortet som skickas till dig inom ca. en månad efter att medlemskapet har registrerats hos oss.