Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetarskyddsfullmäktig

Uppdaterad: 29.10.2019

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla anställda i frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Var och en har rätt att ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig och att delta i valet av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen.

En arbetarskyddsfullmäktig som är medlem i PAM får fortlöpande arbetarskyddsutbildning av PAM och personen har möjligheter att aktivt delta i arbetarskyddssamarbetet inom servicebranschen. Därför är det viktigt att få en PAM-ansluten arbetarskyddsfullmäktig på alla arbetsplatser inom servicebranschen.

Läs mer

Medlemsförmåner