Redigerat: 13.02.2015 - 08:48

Nyckelord: Arbetsliv, Arbetsvillkor

Arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal för viss tid gäller fram till dess att giltighetstiden går ut eller det avtalade arbetet är utfört.

Som regel kan ett arbetsavtal för viss tid inte sägas upp av någondera parten, utan det går ut när giltighetstiden går ut. Det kan rent av leda till skadeståndsansvar om ett arbetsavtal sägs upp innan det har gått ut. Om du vill säga upp ett arbetsavtal för viss tid är det bäst sättet vanligen att prata med arbetsgivaren. I de flesta fall blir slutresultat bäst om båda parterna kan komma överens om hur man ska gå till väga. 

Ett arbetsavtal kan ingås för viss tid bara om det finns en grundad anledning att göra det. Det kan exempelvis vara att en annan anställd är borta och det därför finns ett vikariat. Det är förbjudet att upprepade gånger använda arbetsavtal för viss tid utan grundad anledning.

Ett arbetsavtal som utan grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills vidare oberoende av hur lång giltighetstiden är. Däremot ställer arbetsavtalslagen inga hinder i vägen för att ingå arbetsavtal för viss tid, om initiativet kommer från arbetstagaren själv.

Tillhörande information