Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsintyg

Uppdaterad: 30.11.2020

När anställningen tar slut har du rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. Om du explicit begär det ska det också stå varför anställningen upphörde och ingå en bedömning av din arbetsskicklighet och ditt uppförande. Det får inte framgå något annat av arbetsintyget än det som det framgår av dess ordalydelse.

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg om han eller hon begär det senast tio år efter att anställningen upphörde. Ett intyg med bedömning av arbetsskicklighet och uppförande måste dock begäras senast fem år efter att anställningen upphörde.

Om det har gått mer än tio år sedan anställningen upphörde, behöver arbetsgivaren lämna ett arbetsintyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art bara om det inte ställer till med oskäligt stora svårigheter för arbetsgivaren. På samma villkor är arbetsgivaren skyldig att ge ett nytt arbetsintyg om det tidigare intyget har förkommit eller förstörts.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14