Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetskollektivavtal

Uppdaterad: 28.01.2022

I arbetskollektivavtalet avtalar man om bestämmelser som hänför sig till arbetet såsom lön, arbetstid, lön under sjuktid, helgdagsersättning osv. De överenskomna bestämmelserna är minimikrav.
Ett arbetskollektivavtal är ett avtal som görs av arbetstagarnas fackförbund inom branschen och arbetsgivarförbundet eller av ett enskilt företag.

Arbetskollektivavtalet är allmän- och normalt bindande eller företagsspecifika.
Avtalsbestämmelser i ett allmänbindande arbetskollektivavtal bör följas på alla arbetsplatser inom dess bransch.

Bestämmelser som ingår i ett normalt bindande arbetskollektivavtal bör däremot följas av alla företag som tillhör det arbetsgivarförbund som förbundit sig till avtalet. Företagsspecifika avtal avser, som namnet anger, enkom företaget. 

PAM har samtliga ovannämnda avtal. Allmänbindande avtal tillämpas emellertid för de flesta av PAMs medlemmar. Till dessa räknas exempelvis kollektivavtalen inom handel-, turism-, restaurang- och fritidsbranscherna samt inom fastighetsservice- och säkerhetsbranscherna.

De förbund som gjort avtalen övervakar att man följer de branschvisa kollektivavtalen på arbetsplatserna. Om det uppstår meningsskiljaktigheter om hur avtalet ska tolkas på arbetsplatsen, avgörs frågan i enlighet med den s.k. förhandlingsordningen. Enligt den är det förtroendemannens uppgift att först förhandla om saken på arbetsplatsen. Därefter övergår den till förbunden för avgörande. Om företaget inte hör till arbetsgivarförbundet, finns det ingen sådan förhandlingsordning, utan i värsta fall måste meningsskiljaktigheter avgöras i domstol.

Även arbetstagaren kan ha nytta av att följa med att minimikraven i avtalen efterföljs.

När ett avtal är gjort, förbinder sig arbetstagarnas fackförbund och arbetsgivarförbundet till arbetsfred. Det här betyder att stridsåtgärder riktade mot avtalet, som exempelvis strejk, inte är tillåtna under kollektivavtalets giltighetstid. Kollektivavtalet görs på bestämd tid.

 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14