Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetskassan tog i användning elektroniska beslut måndagen den 15 april

Uppdaterad: 17.04.2019

Arbetslöshetskassans beslut angående inkomstrelaterade dagpenningar ges framöver via webbtjänsten. Då ett beslut anländer skickas ett automatiskt e-postmeddelande till den som ansökt om dagpenningen. Ifall att personen inte går in och tar del av beslutet inom 7 dagar skickas beslutet per post som tidigare.

Elektroniska beslut används i ansökningar för inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd. Beslut som hänför sig till alterneringsersättning, återindrivning och medlemsbeslut skickas fortsättningsvis per post.

För att detta ska fungera, uppdaterar arbetslöshetskassan kommunikationsinställningarna i samband med att systemet tas i bruk. Efter uppdateringen är inställningarna för elektroniska brev- och e-postpåminnelser aktiva för samtliga användare. I webbtjänsten kan var och en ändra inställningarna. Det är dock värt att granska och vid behov uppdatera den egna e-postadressen i webbtjänsten.

Medlemsförmåner