Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsschema inom handeln

Uppdaterad: 19.05.2022

Då arbetsschemat (kallas arbetsskiftsförteckning i kollektivavtalet) görs upp ska arbetstagare ges möjlighet att säga sin åsikt om arbetsskiftens längd, placering, lediga dagar och årsledigheter.

Då arbetsschemat görs upp

Oändamålsenligt korta arbetsturer ska undvikas. Arbetsskiften ska vara minst fyra timmar. I enstaka fall kan skift vara kortare än så, om man kommit överens om det med arbetstagaren eller om det finns motiverad orsak. Om det finns en motiverad orsak för ett kortare skift, så ska man gå igenom orsaken med arbetstagaren före arbetsschemat görs upp.

Grupperingen av arbetstid och lediga dagar bör variera mellan arbetstagarna. Då arbetsskift placeras på olika tider på dygnet, är det bäst att planera dem med arbetstidsergonomiskt. Det betyder att arbetsskiftens rotation går morgonskift-dagskift-kvällsskift-nattskift.

Om det är två eller fler lediga dagar efter varandra, är rekommendationen att man inleder ledigheten från morgonskift och kommer tillbaka på jobb till kvällsskift för att göra ledigheten så lång som möjligt.

När arbetsschemat ges för kännedom

Arbetsschemat ska ges för kännedom senast två veckor före arbetsveckan inleds.

Då utjämningsperioden för arbetstiden är minst 19 veckor ges arbetsschemat för kännedom senast tre veckor före arbetsveckan inleds.

Om man avtalar om det på den enskilda arbetsplatsen (enligt 23§ i kollektivavtalet), så kan arbetsschemat ges förkännedom senast en vecka före arbetsveckan inleds. Om det finns en förtroendeman på arbetsplatsen ska avtals ingås med hen. I andra fall ska avtalet göras med den personalgrupp som berörs.

Ändringar i arbetsschemat

Då arbetsschemat har delgetts åt arbetstagaren kan schemat ändras endast om arbetstagarens går med på det eller på grund av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, som arbetsgivaren inte vetat om då arbetsschemat gjordes upp.

Arbetsgivarens ensidiga rätt att justera arbetsschemat begränsas till sådana situationer där tryggandet av arbetsplatsens produktions-, service- eller övrig verksamhet är nödvändigt med tanke på i  förväg oförutsägbara händelser.

Arbetsgivaren ska genast meddela arbetstagaren om ändringen.

Läs mer

Medlemsförmåner