Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsschema inom turism, restaurang- och fritidstjänster

Uppdaterad: 19.05.2022

Ett framlagt arbetsschema får inte ändras utan arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke.

I arbetsschemat (kallas även arbesskiftsförteckning) ska stå bland annat arbetstagarens namn, arbetsdagens start- och sluttid samt lediga dagar per treveckorsperiod. Arbetsschemat ska läggas fram minst en vecka före treveckorsperioden inleds.

Perioden inleds alltid på måndag. En framlagd ar får inte ändras utan arbetstagarens eller arbetsgivarens godkännande. Arbetsskiftsförteckningen bör alltid sammanställas med någon annan penna än en blyertspenna.

Treveckorsperioden omfattar högst 15 arbetsdagar. För varje fem arbetsdagars vecka intjänar man två lediga dagar. En V-dag bör ges för varje fullständig arbetsvecka och dess längd är minst 30 timmar. Därtill intjänas X-dagar (minst 24 timmar), som kan flyttas från en vecka till den andra inom treveckorsperioden.

Inom branschen finns ytterligare för heltidsanställda olika arbetstidsbestämmelser, vilka arbetsgivaren följer vid uppgörandet av arbetsschemat.

Om justeringar i schemat (t.ex. till följd av en arbetskompis insjuknar) förorsakar övertid, är arbetstagaren inte tvungen att acceptera detta.

Om arbetsgivaren behöver extra arbetare för sådana uppgifter som lämpar sig för arbete som utförs av deltidsanställda, bör arbete bjudas ut även efter att arbetsschemat har lagts fram.

Ofördelaktigt korta arbetsskift bör undvikas. Arbetskift som är kortare än fyra timmar ska inte användas, om inte arbetstagarnas behov eller övriga motiverade orsaker förutsätter detta.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14