Redigerat: 05.09.2014 - 11:58

Nyckelord: Arbetsliv, Inkomst

Att avbryta vårdledigheten

Arbetstagaren får av motiverat skäl ändra tidpunkten för tidigare anmäld föräldraledighet genom att följa en meddelandetid på en månad.

Man kan avbryta vårdledigheten bara av verkligt motiverade skäl. Sådana skäl kan vara en väsentligt och oförutsägbar förändring, som arbetstagaren inte har kunnat beakta då hon meddelade om tidpunkten för ledigheten. Ett sådant motiverat skäl är t.ex. att barnet eller en annan person insjuknar allvarligt och för lång tid, avlider eller att barnets föräldrar flyttar i sär eller skilsmässa. Det väsenliga är att orsaken baserar sig på oförutsedda och väsentliga förändringar i förutsättningarna att vårda barnen.