Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Att bli företagare

Uppdaterad: 28.12.2020

Blir du företagare påverkar det på flera sätt ditt individuella socialskydd. Företagare kan förbli PAM-medlemmar för viss tid men PAM ska informeras om företagandet.

Då du blir företagare ska du omedelbart informera PAM om detta fast du kanske fortfarande också lönearbetar inom en privat servicebransch. Du kan lämna anmälan i e-tjänsten.

Då du blir företagare rekommenderar förbundet att du övergår till Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT). A-kassan för yrkesutövare och företagare gick samman med den i början av 2020.

Därifrån får du ytterligare uppgifter om arbetslöshetsunderstödet till företagare.

Då du är företagare kan du vara medlem av PAM och dess a-kassa i högst 18 månader (efterskydd). Under denna tid betalar du medlemsavgift enligt tidigare löneinkomsten. Fortsätter företagandet efter efterskyddet upphör medlemskapet i PAM och dess a-kassa. Om du vill kan du fortsätta vara medlem i förbundet (inte a-kassan) men du måste separat meddela PAM om detta.

Syftet med efterskyddet är att göra det lättare att övergå från lönearbete till företagande och vice versa.

Under efterskyddet har företagare som blir arbetslösa fortfarande rätt till inkomstrelaterad dagpenning för löntagare bara maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning inte löpt ut. Efterskyddet för dem som övergår från företagande till lönearbete gäller åter tills arbetsvillkoret för löntagare uppfyllts.

Är du företagare utan att du vet om det?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan även en person som är i lönearbete vara företagare. Speciellt de som jobbar i familjeföretag bör kontrollera om de hör till företagarnas eller löntagarnas arbetslöshetskassa. Det är bra att kontrollera den agna positionen redan när man tar emot en anställning, eftersom Servicebranschernas arbetslöshetskassa inte betalar inkomstrelaterad dagpenning för företagare. Företagare har en egen arbetslöshetskassa.

Är du företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa?

Som företagare betraktas alla de som för sin huvudsyssla är skyldiga att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (YEL) lagen om pension för lantbruksföretagare (MYEL). Som företagare betraktas även delägare i ett företag som arbetar i företaget och som omfattas av annan lagstadgad pensionsförsäkring, ifall personen har en ledande ställning i företaget och har minst 15 % eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlemmarna har minst 30 % av aktiekapitalet. Som företagare betraktas även delägare i företag som arbetar i företaget och har själv eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlemmarna har minst 50 % av aktiekapitalet.

Företagsverksamhet som bisyssla

Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för medlemskap i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14