Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Att övergå från ett annat fackförbund eller en annan arbetslöshetskassa till PAM

Uppdaterad: 15.04.2021

När du går med i PAM, fyll i medlemsformuläret information om ditt tidigare fackförbund eller arbetslöshetskassa. Kryssa också i rutan där du ger PAM fullmakt att ta hand om övergången för dig. Då behöver du inte meddela ditt tidigare fackförbund om att du gått med i PAM utan PAM kontaktar dem för din räkning och det hela sköts smidigt. 

När börjar mitt medlemskap? 

Ditt medlemskap börjar från den dag då medlemsformuläret anlänt till PAM:s medlemsregister och medlemsavgiften har betalats.

Kommer jag att behålla arbetslöshetsskyddet utan avbrott när jag övergår till ett annat förbund?  

Det är tryggt att övergå till PAM från ett annat fackförbund eller Allmänna arbetslöshetskassan YTK: när medlemskapet inte avbryts, bibehåller du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om du redan sagt upp ditt medlemskap i ditt tidigare fackförbund eller arbetslöshetskassa, se till att du ansluter dig till Servicefacket PAM inom 30 dagar för att bibehålla arbetsvillkoret som möjliggör den upplupna inkomstrelaterade dagpenningen. Kontrollera även att medlemsavgiften har betalats det tidigare fackförbundet och arbetslöshetskassan fram till övergångsdatumet.
 

Läs mer

Medlemsförmåner