Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Avtal om rätt att betala in medlemsavgift

Uppdaterad: 04.01.2023

Inkasseringsavtalet är en fullmakt med vilken anställda befullmäktigar arbetsgivaren att innehålla medlemsavgifter från lönen. Flesta PAM-medlemmar har ingått ett avtal om inkassering av medlemsavgifter med arbetsgivaren. Det är enklaste sättet att ta hand om denna fråga. Då behöver du inte själv räkna ut medlemsavgiften – 1,5 % av bruttointäkterna – varje månad utan arbetsgivaren tar hand om detta för dig. Du ska bara kontrollera varje lönespecifikation att medlemsavgiften innehållits från lönen. Observera att om du har flera arbetsgivare ska du ingå ett avtal om innehållning av medlemsavgifter från lönen separat med var och en.

Inkasseringsavtalet ska alltid fyllas i och lämnas förbundet för handläggning innan arbetsgivaren börjar innehålla medlemsavgifter. Innehållningen av medlemsavgifter börjar på första dagen av löneperioden, inte på avlöningsdagen. Förbundet ska informeras när innehållningen av medlemsavgifter avbryts eller upphör. 

Elektroniskt inkasseringsavtal (välj om du vill att PAM ska sända inkasseringsavtalet till din arbetsgivare) 

Utskrivbart inkasseringsavtal (välj om du själv vill ge inkasseringsavtalet till din arbetsgivare)

Nytt jobb

Då du ingår ett inkasseringsavtal om innehållning av medlemsavgifter från lönen med en arbetsgivare rör detta avtal endast denna arbetsgivare. Har du flera arbetsgivare ska du komma ihåg att ingå ett inkasseringsavtal om innehållning av medlemsavgifter från lönen separat med var och en.

Det är viktigt att du betalar medlemsavgift på alla dina inkomster eftersom detta påverkar bland annat huruvida du kan få arbetslöshetsdagpenning och dess belopp.

Byter du jobb

Byter du jobb ska du uppdatera dina arbetsplatsuppgifter i e-tjänsten hos PAM. Du ska också lämna en anmälan om innehållning av medlemsavgifter (inkasseringsavtal) med uppgifter om nya arbetsgivaren.  

Visstidsanställning och inkasseringsavtal

När ett arbetsavtal för viss tid upphör slutar samtidigt avtalsenliga arbetsgivarinkasseringen. Inleder du en ny anställning för viss tid hos samma arbetsgivare inom tre månader fortsätter arbetsgivarinkasseringen automatiskt.

Har det gått längre än tre månader från föregående anställningen hos samma arbetsgivare måste ni ingå ett nytt inkasseringsavtal. Kom ihåg att kontrollera lönespecifikationen att arbetsgivaren innehållit fackföreningsavgiften.

Om det inte går att innehålla medlemsavgifter från lönen

Om arbetsgivarinkassering inte är möjlig kan du själv betala medlemsavgiften i e-tjänsten hos PAM (linkki) eller beställa e-faktura.

Läs mer

Material

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14