Redigerat: 09.12.2016 - 10:31

Nyckelord: Medlemsavgift

Avtal om rätt att betala in medlemsavgift

Avtalet om rätt att betala in medlemsavgift är en fullmakt, där arbetstagaren befullmäktigar arbetsgivaren att dra av medlemsavgifterna på lönen. Avtalet måste alltid fyllas i och lämnas in till förbundet för handläggning innan avgiften börjar tas ut. Dagen för avgiftsbetalningen är det datum när löneperioden började, inte löneutbetalningsdagen.

Förbundet måste underrättas om avdraget av medlemsavgift avbryts eller avslutas.

Ny arbetsgivare och avtal om rätt att betala in medlemsavgift

Avtalet om rätt att betala in medlemsavgift som ingåtts mellan förbundets medlem och arbetsgivaren gäller alltid bara en arbetsgivare. Om du byter arbetsplats och har tidigare ingått ett avtal med din arbetsgivare, kom ihåg att göra ett nytt avtal med din nya arbetsgivare.

Visstidsanställning och avtal om rätt att betala in medlemsavgift

När en visstidsanställning upphör, upphör samtidigt arbetsgivares avtalsenliga rätt att betala in medlemsavgiften. Om och när arbetet fortsätter, måste ett nytt avtal göras upp. Och när arbetet börjar igen, lönar det sig att kolla på löneverifikatet att medlemsavgiften faktiskt har dragits av.

  Kansio

Material

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
Inkasseringsavtal för medlemsavgift Inkasseringsavtal för medlemsavgift KB