Redigerat: 05.10.2015 - 11:55

Nyckelord: Medlemsavgift

Befrielse från betalning av medlemsavgiften

Det är mycket som händer i livet, också i arbetslivet. I vissa livssituationer är du berättigad till befrielse från medlemsavgiften. Du kan få befrielse från betalning om du inte får löneinkomster av ett godtagbart skäl. Sådana skäl är bland annat

  • studier
  • familjeledigheter
  • värnplikt
  • FPAs sjuk- och arbetslöshetsdagpenning

Ta alltid kontakt med PAM

Befrielsen inte beviljas automatiskt. Ta alltid kontakt med PAM om du inte är i arbetslivet av ett godtagbart skäl. Så behåller du ditt medlemskap. Vi får inte information om t.ex. moderskaps- eller vårdledighet direkt från arbetsgivaren, så det är viktigt att du själv är aktiv.

Du kan anmäla om befrielse så här:

  • Elektronisk medlemstjänst (Egna uppgifter)
  • Ring vår medlemsservice
  • e-post: jasenrekisteri(at)pam.fi