Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Befrielse från betalning av medlemsavgiften

Uppdaterad: 04.01.2022

Det är mycket som händer i livet, också i arbetslivet. I vissa livssituationer är du berättigad till befrielse från medlemsavgiften. Du kan få befrielse från betalning om du inte får löneinkomster av ett godtagbart skäl. Sådana skäl är bland annat

 • studier
 • familjeledigheter
 • värnplikt
 • FPAs sjuk- och arbetslöshetsdagpenning

Ta alltid kontakt med PAM

Befrielsen inte beviljas automatiskt. Ta alltid kontakt med PAM om du inte är i arbetslivet av ett godtagbart skäl. Så behåller du ditt medlemskap. Vi får inte information om t.ex. moderskaps- eller vårdledighet direkt från arbetsgivaren, så det är viktigt att du själv är aktiv. En medlem är befriad från medlemsavgiften ifall hen inte har löneinkomster eller lyfter förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan. Ifall att medlemmen får dagpenning under studietiden via arbetslöshetskassan, dras i så fall förbundets och kassans medlemsavgift av på ifrågavarande dagpenning.

Du kan anmäla om befrielse så här:

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14