Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Beskattningen av dagpenningen

Uppdaterad: 05.07.2021

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån och beskattas därmed på ett annat sätt än lönen.

Enligt Skatteförvaltningens direktiv tas minst 25 % skatt från den inkomstrelaterade dagpenningen om kassan endast har skatteuppgifterna för löneinkomster. Skattens nivå minskar därmed inte nödvändigtvis fast den inkomstrelaterade dagpenningen är mindre än lönen. Det här beror på att man i beskattningen av dagpenningen inte kan göra samma avdrag som från löneinkomster.

Om du vill kan du beställa ett ändringsskattekort för förmåner. Det går lätt att beställa det t.ex. via Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst. Välj i tjänsten Servicebranschernas arbetslöshetskassa som utbetalare av förmånen. På detta sätt får arbetslöshetskassan ändringsskattekortet elektroniskt nästa dag.

Du behöver alltså inte själv skicka ändringsskattekortet till kassan, men det lönar sig ändå att meddela kassan att du beställt ett ändringsskattekort. 

Observera att ändringsskattekortet skall vara för förmåner. Om ändringsskattekortet är för löneinkomster tas det fortfarande 25% förskottsinnehållning från förmånen. 

Arbetslöshetskassan får beskattningsuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen i början av året. Den nya skatteprocenten är i bruk från början av februari. För inkomstrelaterad dagpenning som betalas i januari används ännu det tidigare årets skatteprocent.

Kassan har fått beskattningsuppgifterna för år 2021 direkt från Skatteförvaltningen

Skatteprocenten som syns i den elektroniska tjänsten är minst 25% av förmånen om kunden inte separat har beställt ett skattekort för förmåner. Inkomstgränsen som syns i e-tjänsten är Skatteförvaltningens estimat över kundens inkomstgräns för den inkomstrelaterade dagpenningen. Den baserar sig på estimatet av lönen som syns på kundens skattekort. På grund av detta skiljer sig inkomstgränsen från löneskattekortets årsinkomstgräns.

Du kan läsa mera om beskattningen av arbetslöshetsförmåner på Skatteförvaltningens webbsida.
 

Medlemsförmåner