Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Borta från arbetslivet under familjeledighet

Uppdaterad: 28.12.2021

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Befrielse från medlemsavgift får du genom att anmäla en oavlönad period. Familjeledigheter utgör godtagbara orsaker.

Är du borta från lönearbete på grund av familjeledighet ska du alltid informera PAM om detta så att ditt medlemskap inte avbryts. Du ska inte utträda ur förbundet då du inte längre har löneinkomster utan i stället anmäla en oavlönad period.

Går du på moderskaps- eller faderskapsledighet betalar arbetsgivaren dig lön för en del av ledigheten. På denna lön ska medlemsavgift betalas normalt. Efter avlönade perioden börjar oavlönade ledigheten för vilken du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På dem betalas inte medlemsavgift.

Du kan anmäla en oavlönad period

Glömde du att anmäla oavlönad ledighet då den började ska du snarast kontakta PAM för att komma överens om hur vi ser till medlemsavgifterna och ditt medlemskap.

När du återvänder till arbetslivet

Då du återvänder till arbetslivet efter en lång paus ska du kontrollera lönespecifikationen att arbetsgivaren kommit ihåg att innehålla medlemsavgiften från din lön.

Betalar du själv medlemsavgiften kan du göra det i e-tjänsten (inloggning med nätbankkoder eller mobilcertifikat). Du kan också ta i bruk e-faktura.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14