Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Branschkommitté

Uppdaterad: 26.02.2020

De kollektivavtal som PAM ingått och frågor som har med avtalsbranscherna att göra behandlas i branschkommittéerna. De är PAMs styrelses berednings- och expertorgan.

Det finns 27 branschkommittéer. Styrelsen väljer medlemmar till branschkommittéerna. De är i regel förtroendemän inom sin avtalsbransch eller andra aktiva från olika delar av Finland. De måste ha expertkunskaper om den bransch de företräder och om kollektivavtalsverksamhet.

Branschkommitténs huvudsakliga uppgift är avtalsverksamhet.

I kollektivavtalsförhandlingarna beslutar PAMs styrelse om målen och godkänner alla PAMs kollektivavtal. Innan förhandlingarna behandlar branschkommittéerna exempelvis förslag från avdelningarna om hur man bör försöka ändra kollektivavtalen. När man har uppnått ett förhandlingsresultat med arbetsgivarförbundet behandlar branschkommittén det. Först därefter beslutar styrelsen om att godkänna eller avslå resultatet.

Branschkommittéerna arbetar även med näringslivspolitik, arbetarskydd, organisationsverksamhet, utbildning, lagstiftningsprojekt och rättsfall som särskilt berör avtalsbranschen.

Kontaktuppgifterna till branschkommittéernas medlemmar hittar du här.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14