Redigerat: 04.03.2016 - 14:11

Byte av förbund eller utträde ur förbundet

Att utträda ur förbundet och arbetslöshetskassan

Anmälan om utträde ska alltid göras skriftligt.

Att flytta till ett annat förbund och en annan arbetslöshetskassa

Om du byter bransch och inte längre arbetar inom ett serviceyrke, ska du först kontakta det förbund, som du flyttar till och komma överens om från vilket datum du ska bli medlem i det nya förbundet. Meddela sedan PAM om att du byter förbund. På det sättet kan vi kontrollera att du flyttas över till det nya förbundet och den nya arbetslöshetskassan utan att ditt medlemskap avbryts. Lagen om arbetslöshetskassor säger att du inte samtidigt kan vara medlem i två arbetslöshetskassor.