Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Centralorganisationsavtal

Uppdaterad: 17.12.2021

Med centralorganisationsavtal avses att arbetsmarknadscentralerna, med andra ord löntagarnas FFC, STTK och Akava samt
Finlands näringsliv för arbetsgivare, KT Kuntatyönantajat och statens arbetsmarknadsverk sinsemellan förhandlar om en arbetsmarknadslösning.

Finlands näringsliv EK har ändrat sina regler på så sätt att efter våren 2016 har de inte längre deltagit i de
inkomstpolitiska totaluppgörelserna eller ramavtal. I praktiken kan alltså centralorganisationsavtal inte göras.

I de inkomstpolitiska totaluppgörelserna har även statsmakten deltagit. Exempelvis skattelättnader eller förnyelser inom arbetslöshetsskyddet har utgjort delar i avtalet.

Arbetsmarknadscentralerna har emellertid inte gjort kollektivavtal, utan istället har deras medlemmar alltså fackförbunden och arbetsgivarförbunden, tillämpat de överenskomna delarna centralt i sina egna kollektivavtal.

PAM är medlem i FFC. PAM förhandlar om kollektivavtal exempelvis med Finsk Handel, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Fastighetsarbetsgivarna rf. De är alla medlemmar i Finlands Näringsliv EK.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14