Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Chefsutbildning

Uppdaterad: 22.04.2020

PAM erbjuder också personer i chefsställning facklig utbildning. Kurser, material, måltider, logi och resor är gratis för medlemmar. Kontrollera kurser och tidpunkter i evenemangskalendern.

Grundkursen för nya medlemmar i chefsställning behandlar bland annat ledarstil och lösning av konflikter.

Efter grundkursen kan du avlägga ledarskapskursen Me johdetaan som är avsedd för chefer och förtroendemän. Kursen fokuserar särskilt på social kompetens i rollen som chef och förtroendeman.

Arbetshandledning för chefer

Arbetshandledning är ett grupparbete som leds av en utbildad handledare och som bygger på förtroende mellan deltagarna. På träffarna analyserar ni uppdraget och rollen som överordnad och behandlar känslor och erfarenheter som hör ihop med dem. Gruppdeltagarna får stöd av någon annan med likartade arbetsuppgifter. Det ordnas ett flertal träffar under ett år, ungefär en gång i månaden. Vår kurssekreterare lämnar närmare information: kurssisihteeri(snabel-a)pam.fi.

Läs mer

Medlemsförmåner