Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Då du arbetar och tillhör PAM bidrar du till arbetsvillkoret

Uppdaterad: 08.04.2021

Blir du arbetslös kan du få inkomstrelaterad dagpenning. Detta förutsätter dock att du uppfyllt arbetsvillkoret.

Du måste uppfylla arbetsvillkoret då du tillhör Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Under medlemskapet måste du vara i lönearbete i minst 26 kalenderveckor. Varje kalendervecka då du arbetat i minst 18 timmar och betalat medlemsavgift på dina löneinkomster bidrar till arbetsvillkoret.

Du behöver inte uppfylla arbetsvillkoret på en gång. Du kan bidra till det till exempel med del- och korttidsjobb. Arbetsvillkoret ska dock uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år på grund av bland annat studier på heltid, sjukdom, värnplikt, alterneringsledighet, barnafödsel, vård av barn under 3 år och en sysselsättningsfrämjande tjänst om vilken det avtalats med en TE-byrå.

Efter att ha samlat ihop 26 veckor har du uppfyllt arbetsvillkoret och har därmed rätt till inkomstrelaterad dagpenning (för under 25 år gamla personer gäller lite annorlunda regler för arbetslöshetsförmåner, läs mera från TE-tjänsternas sidor). Dagpenningens maximitid beror på längden på din arbetshistoria och är 300, 400 eller 500 dagar. Därför lönar det sig att vara PAM-medlem fast under sommarjobbet!

Byter du fackförbund då du till exempel utexamineras och börjar arbeta inom din bransch följer det du bidragit till arbetsvillkoret under medlemskapet i vår a-kassa med dig till nya a-kassan. 

Exempel på hur du kan uppfylla arbetsvillkoret:
Våren 2019
Du studerar ett serviceyrke och blir studerandemedlem i PAM. Det är gratis.

Sommaren 2019
Du blir ordinarie medlem då du börjar sommarjobba och betalar medlemsavgift på din lön.

Hösten 2019
Jobbet tar slut och studierna fortsätter. Studerande på heltid behöver inte betala medlemsavgift.

Sommaren 2020
Sommarjobb. Du betalar medlemsavgift på din lön.

Hösten 2020
Du får gig och betalar medlemsavgift på din lön.
Du utexamineras. Under studierna har du arbetat i totalt 6 månader. Samtidigt har du betalat medlemsavgift till PAM. Därmed har du nu rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mer

Medlemsförmåner