Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Ensamarbete

Uppdaterad: 08.11.2021

 Ensamarbete kan medföra kraftig psykisk olägenhet om

 • det är obligatoriskt och man inte kan vägra utföra ensamarbete
 • det pågår länge
 • arbetstagen på grund av sina egenskaper inte lämpar sig för ensamarbete
 • inga andra arbetssätt tillämpas
 • det saknas tydliga anvisningar för våldssituationer
 • man arbetar i slutna lokaler på nätterna
 • arbetet är fysiskt tungt och risken för olyckor stor.

Risken för våldssituationer och olycksfall ökar när man arbetar ensam. Arbetstagaren kan ha en uttalad känsla av otrygghet eftersom det inte går att få hjälp av arbetskamrater. Därför ska ensamarbete undvikas alltid när arbetet är förknippat med risk för olyckor eller akut insjuknande. 

Nackdelarna med ensamarbete kan förebyggas om

 • arbetet planeras så att ingen behöver arbeta ensam
 •  tiden för ensamarbete reduceras
 • arbetstagarna och arbetslokalerna förses med fungerande system för kontakt, larm och självförsvar
 • personalen får information om säkerhetsanvisningarna och vägledning i hur anordningar och apparater används. 

Arbetsgivaren ska samarbeta nära med arbetstagarna och personalen inom arbetarskyddet och företagshälsovården, särskilt när arbetsuppgifterna kräver ensamarbete.

Arbetarskyddsmyndigheten kan förbjuda ensamarbete när det medför risk för arbetstagarens hälsa och säkerhet. Servicefacket anser att farligt ensamarbete alltid måste kunna förhindras.

Publikationer 

Yksintyöskentely, Social- och hälsovårdsministeriet 2004

Säkerhetsanvisningar för ensamarbete, Arbetarskyddscentralen

Arbetarskyddslagen, 27 och 29 §

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14