Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Familjeledigheter

Uppdaterad: 15.09.2022

Syftet med moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet är att säkerställa att modern och det kommande barnet ska vara friska och att ge föräldrarna en möjlighet att ta hand om sitt barn de tre första åren. Under ledigheten får föräldrarna antingen inkomstrelaterad dagpenning eller stöd för hemvård av barn.

När ett barn föds eller adopteras gäller följande rätt till föräldraledighet:

 • moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet; för barn under två år
 • särskild moderskapsledighet; vid arbete som är skadligt för fostret eller det barn som ska födas
 • vårdledighet; för föräldrar till barn under tre år
 • partiell vårdledighet; förkortad arbetstid fram till slutet av det andra läsåret i grundskolan
 • tillfällig vårdledighet; för att ordna vård för eller ta hand om ett sjukt barn under tio år
 • särskild vårdledighet; för vård av ett svårt sjukt barn under en längre tid. 

Båda föräldrarna kan dela på familjeledighet. Bara moderskapsledighet är för mammor och faderskapsledighet för pappor.

Under vårdledighet kan man få stöd för hemvård av barn. Föräldrar till ett barn under tre år eller till små skolbarn har rätt att få partiell vårdpenning, förutsatt att de har förkortad arbetstid för att ta hand om barnet. Läs mer om dagpenningar och familjeförmåner på FPA:s webbsida och i FPA-broschyrer.

Anmälan till arbetsgivaren

Moderskaps-, faderskaps- och familjeledighet ska alltid anmälas till arbetsgivaren. Tidsfristerna är följande:

Moderskaps- och faderskapsledighet

 • 2 månader innan den planerade ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar.

En arbetstagare har rätt att tidigarelägga moderskapsledighet samt ändra faderskapsledighet som är tänkt att infalla vid barnets födelse, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller mammans eller pappans hälsotillstånd. Arbetsgivaren måste då underrättas om ändringen så snart som möjligt.

Föräldraledighet

 • 2 månader innan ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar eller om gränsen 2 månader inte kan följas för att partnern börjar arbeta och det måste ordnas vård för barnet. 

Vårdledighet

 • 2 månader innan ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar. 

Partiell vårdledighet

 • framställning måste göras senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Att avbryta vårdledigheten

Arbetstagaren får av motiverat skäl ändra tidpunkten för tidigare anmäld föräldraledighet genom att följa en meddelandetid på en månad.

Man kan avbryta vårdledigheten bara av verkligt motiverade skäl. Sådana skäl kan vara en väsentligt och oförutsägbar förändring, som arbetstagaren inte har kunnat beakta då hon meddelade om tidpunkten för ledigheten. Ett sådant motiverat skäl är t.ex. att barnet eller en annan person insjuknar allvarligt och för lång tid, avlider eller att barnets föräldrar flyttar i sär eller skilsmässa. Det väsenliga är att orsaken baserar sig på oförutsedda och väsentliga förändringar i förutsättningarna att vårda barnen.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14