Redigerat: 19.02.2018 - 13:17

Nyckelord: Kollektivavtal

Fastighetsservicebranshens kollektivavtal

Fastighetsservicebranshens kollektivavtal i ett nöttskal finns på svenska.

PAM förhandlar om kollektivavtalen för fastighetsservicebranscher. De avtalade villkoren är minimivillkor, som arbetsgivaren minst ska tillämpa på alla sina anställda. Till exempel är lönerna minimilöner, som inte får underskridas.