Redigerat: 16.06.2015 - 14:50

Nyckelord: Förbundsval

Förbundets ordförande

PAMs ordförande är Ann Selin. Selin har varit förbundets ordförande sedan 2002. Innan hon valdes till förbundets ordförande, var hon bl.a. regionchef i PAM.

Curriculum Vitae

 

Selin är också ordförande för PAMs styrelse. Den personliga ersättaren för styrelsens ordförande är
Niina Koivuniemi.