Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongressen

Uppdaterad: 02.09.2020

Förbundskongressen beslutar om förbundets mål samt väljer förbundets ordförande, en personlig ersättare för förbundsordförande, styrelse och fullmäktige. Förbundskongressen behandlar och godkänner förbundets målprogram som ger riktlinjerna för nästa fyraårsperiod i förbundts verksamhet.

I förbundskongressen deltar ett antal förbundsdelegater som är proportionellt med medlemsantalet (1 delegat/de första 600 medlemmarna i valkretsen). Delegaterna väljs via val. PAM:s medlemmar har rösträtt och är valbara i valet ifall att de inte är på ålderspension eller på full arbetsoförmögenhetspension, inte studerar eller anställda som funktionärer av en fackavdelning.

Styrelsen ger närmare direktiv för valet.

Själva förbundskongressen hålls vart fjärde år före slutet av juni.

Läs mer

Medlemsförmåner