Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Förbundskongressen

Uppdaterad: 14.09.2022

Förbundskongressen som ordnas vart fjärde år utövar den högsta beslutandemakten i PAM. Förbundskongressen bestämmer målsättningar för förbundet och godkänner dess handlingsplan. Förbundskongressen beslutar om förbundets mål samt väljer förbundets ordförande, en personlig ersättare för förbundsordförande, styrelse och fullmäktige.

Vad handlar förbundskongressen om?

PAM:s förbundskongress hålls vart fjärde år i slutet av juni. Vid förbundskongressen fattas beslut av medlemmarna i förbundet som har valts i förväg till valföreträdare till kongressmötet.

Vid förbundskongressen utvärderas förbundets verksamhet och linjar samt beslutar om framtida aktiviteter och gör personalval för förbundets förvaltning och förtroendepositioner samt diskuterar initiativ från de lokala fackavdelningarna.

I förbundskongressen deltar ett antal förbundsdelegater som är proportionellt med medlemsantalet (1 delegat/de första 600 medlemmarna i valkretsen). Delegaterna väljs via val. PAM:s medlemmar har rösträtt och är valbara i valet ifall att de inte är på ålderspension eller på full arbetsoförmögenhetspension, inte studerar eller anställda som funktionärer av en fackavdelning.

PAM:s senaste förbundskongress hölls den 4–6 juni 2019 i Helsingfors. Kongressen beslutade om förbundets målprogram och Annika Rönni-Sällinen valdes till Servicefackets ordförande.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14