Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

ARBETSLÖSHETSSKYDD 

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Förbundsvisa avtal

Med förbundsvisa avtal om arbetsvillkor avser man att bestämmelserna i kollektivavtalen fastslås mellan arbetstagarnas fackförbund och arbetsgivarförbunden.

PAM avtalar exempelvis om kollektivavtal med t.ex. Finsk Handel, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Fastighetsarbetsgivarna rf. De är alla medlemmar i Finlands Näringsliv EK.

Läs mer