Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förlikningsförslag

Uppdaterad: 15.01.2021

Förlikningsförslag är ett förslag till förlikning som förmedlaren ger åt parterna i en arbetstvis.

Förrän en förlikningen inleds har bägge parterna i konflikten förhandlat om till exempel innehållet i ett arbetskollektivavtal. Om samförstånd inte har nåtts i förhandlingarna, kan parterna eller en av dem, drivas till att avbryta förhandlingen och vidta stridsåtgärder.

En stridsåtgärd bör meddelas till riksförlikningsmannens byrå. Enligt lagen om medling i arbetstvister bör riksförlikningsmannen sträva till att medla och nå en kompromiss för att undvika stridsåtgärder.

Hos riksförlikningsmannen framför parterna sina respektive synpunkter på frågan som behandlas. Förlikningsmannen söker på basis av ståndpunkterna en lösning som båda parterna kunde acceptera. Detta medlingsbud kallas för förlikningsförslag. Förlikningsmannen ger sitt medlarbud till parterna och anger en tidsfrist då dessa senast bör svara. Svaret kan vara antingen eller: förslaget endera godkänns eller avslås. Förlikningens uppgift är att främja arbetsfred.

Vanligtvis då ett förslag läggs fram bedömer hen det även utgående ifrån hela arbetsmarknaden. Sålunda påverkas till exempel lönenivån i förlikningsförslagen av avtal som gjorts tidigare på arbetsmarknaden. 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14