Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Grå ekonomi

Uppdaterad: 03.01.2022

Med grå ekonomi avses situationer där lagstadgade avgifter och skyldigheter försummas i affärsverksamhet. Inom servicebranscher förekommer grå ekonomi till exempel då det säljs förbi kassan på restauranger eller det arbetas utan skattekort. I värsta fall uppfyller grå ekonomi till och med kriterierna för människohandel som vi kunnat se inom städbranschen på sistone.

Inom till exempel hotell- och restaurangbranschen förlorar samhället över hundra miljoner euro i skatteintäkter varje år på grund av svartarbete. Dessa pengar kan då inte användas för bland annat offentliga tjänster.

Enligt Turism- och Restaurangförbundet MaRa handlar det troligen om något olagligt om en restaurang kontinuerligt kan sälja sina produkter mycket billigt. Du kan till exempel inte sälja pizza hela tiden under sex euro eftersom det inte blev något över för utgifter såsom skatter. År 2015 uppskattade MaRa råvarornas andel av priset på en restaurangportion till dryga 30 procent. Arbetskraftskostnaderna – löner och arbetsgivaravgifter – står för 36,5 procent av försäljningspriset på en pizza, momsen för 11,5, hyran i snitt för 9,5 och övriga fasta kostnader för 8,0.

Vi ska alltid komma ihåg att vanliga skattebetalare står för slutliga notan för grå ekonomi.

Hur kan anställda försäkra sig om att arbetsgivaren gör allt som sig bör?

• Du kan försäkra dig om att din arbetsgivare troligen är hederlig på ett par sätt:
• Ingå ett skriftligt arbetsavtal varav det klart och tydligt framgår lönen, arbetstiden, anställningsformen och huvudsakliga arbetsuppgifterna.
• Lönen får inte underskrida minimilönen i kollektivavtalet.
• Ge din arbetsgivare ett skattekort. Kräver arbetsgivaren inte eller vill inte ta emot ett skattekort har du all anledning att misstänka att lönen betalas med stor sannolikhet svart, dvs. arbetsgivaren betalar varken skatt eller avgifter på lönen.
• Du ska få en lönespecifikation på varje lön. Av den ska klart och tydligt framgå betalda skatter, socialskyddsavgifter och övriga avgifter. Fast du får specifikationer under årets lopp ska du kontrollera i årliga förhandsifyllda skattedeklarationen att arbetsgivaren verkligen uppfyllt sina skyldigheter.
• När anställningen tar slut ska du be om ett skriftligt arbetsintyg. Arbetsgivare är skyldiga att ge ett arbetsintyg om anställda ber om ett när anställningen tar slut. Gå med i ett fackförbund – därifrån får du hjälp med dina problem.

Ytterligare uppgifter om grå ekonomi finns på webbsidor som skattemyndigheterna upprätthåller.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14