Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Uppdaterad: 16.11.2020

Grupplivförsäkring för arbetstagare är en dödsfallsförsäkring arbetsgivare tecknar för sina anställda. Grupplivförsäkringen för arbetstagare betalar ut ersättning till maken eller makan och barnen till den avlidne.

Syftet med grupplivförsäkringen är att trygga familjens omedelbara utkomst efter att maken eller makan eller barnens vårdnadshavare avlidit. Försäkringen är i kraft både i arbetet och på fritiden.

Grupplivförsäkringen för arbetstagare baserar sig på ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgivaren betalar försäkringspremien via sitt skadeförsäkringsbolag i samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Vem är försäkrad?

Inom PAM-branscher omfattar försäkringen alla anställda

  • vars anställning varat i minst en månad och förvärvsinkomster varit minst 251,34 euro per månad
  • eller om anställningen upphört vars förvärvsinkomster varit minst 754,02 euro under föregående sex månader innan anställningen upphörde.

Anställda är försäkrade endast på basis av en anställning fast de kanske har flera anställningar.
Anställda är försäkrade då de tar lagstadgad familjeledighet – moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet – men inte under vårdledighet.


När upphör försäkringen?

Försäkringen upphör när

  • det gått tre år sedan uppsägningen,
  • det gått fem år sedan arbetstagaren gick i full invalidpension,
  • arbetstagaren går i ålderspension eller
  • arbetstagaren är över 68 år och är inte anställd.

I samband med grupplivförsäkringen avses med ålderspension både lagstadgad och frivillig pension.
Under vårdledighet upphör försäkringen men inte under lagstadgad familjeledighet.

Vem har rätt till ersättning?

Efter att arbetstagaren avlidit kan maken eller makan och barn under 22 år söka ersättning. Juridiskt avses med make, maka och barn samma som i övriga lagar, till exempel lagen om pension för arbetstagare.

Hur söks ersättning?

På webbsidorna för grupplivförsäkringen för arbetstagare finns närmare uppgifter om hur ersättning söks. Där finns också nödvändiga formulär som du kan använda elektroniskt eller skriva ut. Grupplivförsäkringen har också en ersättningstjänst som ger råd. Läs mer!

Ersättningsbeloppet från grupplivförsäkringen beror på avlidnes ålder och antalet minderåriga barn. Det består av ett grundbelopp, barntillägg och olycksfallstillägg som betalas om någon dör i en arbetsolycka. Grundbeloppet varierar mellan 4 500–16 000 euro. Se beloppen här.

Arbetsmarknadsparterna avtalar årligen om försäkringsvillkor och ersättningsbelopp. Försäkringen går tillbaka till 1977 då arbetsmarknadsorganisationerna för första gången ingick ett avtal om den.

Medlemsförmåner