Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Handläggningsläget för ansökningar hos a-kassan

Uppdaterad: 12.05.2021

 

Handläggningsläget för ansökningar

Första ansökan: ...

Fortsatt ansökan (jämkad dagpenning): ...

Fortsatt ansökan: ...

Datumen på denna sida är ankomstdagarna för de ansökningar som a-kassan för tillfället handlägger.

• Med första ansökan avses då du söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en paus på över sex månader.

• Med fortsatt ansökan (jämkad dagpenning) avses då du söker dagpenning efter första ansökan och har arbetstimmar under sökta perioden.

• Med fortsatt ansökan avses då du är helt arbetslös eller permitterad eller studerar på heltid och söker dagpenning efter första ansökan.

Du kan följa med handläggningsläget för din ansökan i e-tjänsten hos a-kassan under Ansökningar -> Följ med handläggning av ansökningar. På samma sida finns också de ansökningar som du lämnat a-kassan det senaste halvåret.

Utbetalningsschema för ansökningar

OBS! Under coronavirusepidemin inlämnas en hel del ansökningar på grund av permittering, vilket fördröjer handläggningen av ansökningar.

A-kassan utbetalar inkomstrelaterad dagpenning fem dagar per vecka från måndag till fredag. Söckenhelger kan orsaka undantag.

Första ansökan handläggs senast inom fyra veckor från att den inkommit. Handläggningen är något långsammare eftersom vi samtidigt kontrollerar rätten till dagpenning och fastställer dess nivå.

Målet är att en ansökan om fortsatt utbetalning av jämkad dagpenning ska utbetalas inom 2,5–3 veckor från att den inkommit.

Utbetalningsdagen för en ansökan om fortsatt utbetalning från en helt arbetslös beror på när ansökan inkommit till a-kassan. Schemat nedan rör ansökningar om fortsatt utbetalning som inlämnats i e-tjänsten och kan utbetalas utan ytterligare utredningar. Samma rör per post skickade ansökningar om fortsatt utbetalning som tar 1–2 dagar längre.

Elektroniska ansökningar om fortsatt utbetalning inlämnade i e-tjänsten:

Ankomstdag                                Utbetalningsdag

torsdag (senast kl. 21)              måndag

söndag (senast kl. 21)              tisdag

måndag (senast kl. 21)             onsdag

tisdag (senast kl. 21)                 torsdag

onsdag (senast kl. 21)              fredag

Medlemsförmåner